Förstärk dina affärsresultat genom att öka medarbetarengagemanget

Egentligen handlar allt om medarbetarnas förmågor att utvecklas och växa som individer.

Medarbetare med befogenhet och rätt kompetens driver förändring, kontinuerliga förbättringar och nytt tänkande.

Medarbetarutveckling är en evig cirkel, en aldrig sinande process.

Lärande. Utveckling. Förändring.

 Repetition.

Konsultation och coachning

Vill du att ditt företag ska uppnå strategisk flexibilitet, bli mer snabbfotat och kundfokuserat, samtidigt som ni förbättrar era resultat?

Vi erbjuder konsult- och coachningstjänster som skräddarsys för att möta just din organisations unika behov. Låt oss hjälpa er att navigera förändringar med framgång och stärka er position på marknaden.

Utbildningar

Är du på jakt efter nya utmaningar? Vill du utveckla dig i din nuvarande roll?

Med våra kurser och program höjer du din kompetens och blir mer eftertraktad på jobbmarknaden.  

 

Förbättra ditt ledarskap, stärk teamets resultat och öka flexibiliteten i din verksamhet

Vi är en framstående aktör inom konsult- och utbildningstjänster, med en specialisering inom utveckling av medarbetare, ledarskap och affärsagilitet.

Om ditt företag siktar på att bli mer anpassningsbart och responsivt, öka produktiviteten och stärka medarbetarengagemanget, är vi här för att bistå. Med utgångspunkt i er specifika situation erbjuder våra konsulter stöd för att engagera dina medarbetare, forma högpresterande team och etablera en medarbetarcentrerad organisationskultur och ledarskapsstil. Vi är även redo att assistera er HR-avdelning att arbeta agilt.

Våra konsult- och utbildningstjänster är designade för att säkerställa att dina medarbetare är engagerade genom hela förändringsresan. Vi levererar kundanpassade lösningar som möter dina aktuella behov och hjälper dig att uppnå dina mål. Våra utbildningsprogram kan skräddarsys för att passa din verksamhet

Våra konsult- och utbildningstjänster hjälper dig att få med sig medarbetarna på resan. Vi vill hjälpa dig att leverera på din förändringsprocess med våra kundanpassade lösningar som hjälper dig utifrån dina nuvarade förutsättningar att nå dit du vill. Våra utbildningar kan skräddarsys för att passa verksamhet.

För dig som vill utvecklas professionellt erbjuder våra kurser och program som ger nya färdigheter och kunskaper inom Business Agility, Agilt Ledarskap, Agil Finans, Agil medrabetarutveckling och Agil HR.

När vi startade vår transformationsresa ville vi inte bara fokusera på agila arbetssätt och metoder, utan också utveckla vårt sätt att tänka och vara på.

Genom utbildningsprogrammen från Agile People har vi en möjlighet att förverkliga denna ambition.

Våra kunder

Vi är stolta över att ha ett brett spektrum av kunder valt att inkludera oss i sina resor mot tillväxt och förändring. Vårt samarbete sträcker sig över olika branscher, inklusive allt från nystartade innovatörer till etablerade multinationella aktörer.

Våra kunder värdesätter innovation, ständiga förbättringar och investerar i sina medarbetare. Vi har sett deras prestationer och de positiva effekterna av våra tjänster. Deras beslutsamhet att ligga steget före i ett dynamiskt affärslandskap inspirerar oss och vi ser på våra kunders framgång som vår motivation.

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!