Agility in HR Program

ICP-BAF, ICP-AHR och ICP-PDV

Är din medarbetarupplevelse attraktiv?

För att effektivt driva omställningar och agila transformationer är det essentiellt att HR förstår konceptet av Business Agility och det Agila tankesättet, samt hur dessa principer och värderingar bidrar till att forma organisationer med fokus på individen. HR har möjligheten att leda denna förändring, eftersom dess processer sträcker sig genom hela organisationen, och därmed säkerställa att övergången till agilitet sker smidigt och framgångsrikt.

Inom agila organisationer är det HR:s uppgift att, i samarbete med andra avdelningar, utforma medarbetarupplevelsen. Att vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder en positiv upplevelse för alla anställda, kräver en grundlig insikt i människors utveckling och hur man kan skapa en kultur där varje individ har möjlighet att realisera sin fulla potential.

Ta din utveckling på allvar och välj detta program

När organisationer strävar efter att bli mer flexibla och anpassningsbara räcker det inte längre med de traditionella HR-sätten att arbeta. Detta program ger insikt och praktiska exempel på hur en agil HR-funktion arbetar och utvecklar människor.

Lär dig hur HR arbetar med komplexitet och hur man utvecklar en attraktiv medarbetarupplevelse med Agility in HR-programmet. Skaffa dig ett agilt tankesätt, förbättra din HR-praxis och bli en föredragen arbetsgivare i dagens dynamiska affärslandskap.

Ta chansen att investera i din yrkesmässiga utveckling och bli den exceptionella yrkesmänniska du strävar efter att vara. Anmäl dig till Agility in HR-programmet idag.

Andra program

Vill du kika på alternativa program?

Lyft din kompetens med vårt program

För att ge dig en omfattande förståelse och kunskap om framtidens ledarskapsbehov har vi kombinerat tre kurser till ett heltäckande program:

  1. Business Agility Foundations
    Du kommer att lära att förstå den förändring i tänkesätt som är nödvändig för att integrera agilitet i din verksamhet. Med nytt tankesätt och organisationsstruktur skapar du en mer anpassningsbar och snabbt reagerande affärsstruktur, vilket är avgörande i dagens dynamiska och nyskapande näringslivsklimat.
  2. Agility in HR
    Genom att arbeta agilit i HR kan du supportera din organisation till bli en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda en unik Employee Experience och skräddarsy din HR-verksamhet för att möta organisationens behov. Du kommer att förstå hur HR kan vara en katalysator för organisatoriska förändringar.
  3. Agile People Development
    Vår kurs i medarbetarutveckling utrustar dig med de centrala kompetenserna som behövs för att inspirera, motivera och få medarbetare och team att engagera sig fullt ut i en agil organisation – en nödvändighet i morgondagens arbetsliv!

Jag har en stark förmåga att inspirera till personlig utveckling, främja självmedvetenhet och ge individer möjlighet att nå sin fulla potential

Hitta ett datum för din nästa kurs

No event found!
Load More

Andra program

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!