Agility in Leadership

ICP-BAF, ICP-LEA och ICP-PDV

Är du den ledare du skulle önska vara?

Bra ledarskap uppstår inte av en slump, utan kräver personlig utveckling och en medveten ansträngning för att forma sitt ledarskap till det man önskar.

Morgondagens ledarskap kommer att präglas av att man kan kommunicera en tydlig vision och ett tydligt syfte. Som person behöver man förstå hur man kan tillämpa ny teknik, utöva ett flexibelt och anpassningsbart ledarskap där man främjar inkludering och mångfald, samarbete och nätverk, prioriterar kontinuerligt lärande, visar emotionell intelligens och empati samt upprätthåller etiska och ansvarsfulla metoder.

Ta din utveckling på allvar och välj detta program

För att inspirera till förändring hos andra, behöver man börja med sig själv. Vi har samlat tre kurser till ett omfattande program, designat för att ge dig en djupgående inblick i agilt ledarskap.

Agility in Leadership ger dig en holistisk förståelse av framtidens ledarskap, utrustar dig med verktyg för att anta ett agilt tankesätt, hjälper dig att förstärka dina ledaregenskaper, och effektivt driva förändring i dynamiska affärsmiljöer.

Utveckla din förmåga att leda i en komplex värld och uppfyll din ledarskapspotential genom. Med ett nytt tankesätt kan du förbättra dina ledaregenskaper, lära dig att navigera i en ständigt föränderlig affärsvärld, initiera betydelsefulla förändringar, och stärka ditt team att bli högpresterande.

Investera i din personliga och professionella utveckling och ta steget mot att bli den framstående ledare du aspirerar att bli!

Andra program

Vill du kika på alternativa program?

Lyft din kompetens med vårt program

För att ge dig en omfattande förståelse och kunskap om framtidens ledarskapsbehov har vi kombinerat tre kurser till ett heltäckande program:

  1. Business Agility Foundations
    Du kommer att lära att förstå den förändring i tänkesätt som är nödvändig för att integrera agilitet i din verksamhet. Med nytt tankesätt och organisationsstruktur skapar du en mer anpassningsbar och snabbt reagerande affärsstruktur, vilket är avgörande i dagens dynamiska och nyskapande näringslivsklimat.
  2. Leading with Agility
    Att uppnå ett effektivt ledarskap börjar med att leda sig själv. Förbättra dina ledaregenskaper genom att utveckla en anpassningsbar och flexibel ledarstil. Denna kurs ger dig möjlighet att navigera i ledarskapets komplexitet med smidighet och anpassningsförmåga.
  3. Agile People Development
    Vår kurs i medarbetarutveckling utrustar dig med de centrala kompetenserna som behövs för att inspirera, motivera och få medarbetare och team att engagera sig fullt ut i en agil organisation – en nödvändighet i morgondagens arbetsliv!

Jag har en stark förmåga att inspirera till personlig utveckling, främja självmedvetenhet och ge individer möjlighet att nå sin fulla potential

Hitta ett datum för din nästa kurs

No event found!
Load More

Andra program

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!