APSelfpaced

Agile People Self Paced Courses

Play Video

English

Our self-paced courses are made for you who want to learn at your own pace. We offer selected parts of our courses in a self-paced format. You get access to videos, presentations, exercises, articles, games, reflection exercises and quizzes, from our own Campus. When you finalize a course and pass the quizzes, you are rewarded with an Agile People Certificate for the course.

Swedish

Våra självstudiekurser är till för dig som vill lära i din egen takt. Vi erbjuder utvalda delar av våra kurser i detta format. Du får tillgång till videos, presentationer, övningar, artiklar, spel, reflektionsuppgifter och frågor för ökat lärande, från vårt eget Campus. När du slutför en kurs och svarar rätt på frågorna, blir du belönad med ett Agile People Certifikat för kursen.