Vad är egentligen Agil HR?

Vad är egentligen Agil HR? En Nyckel till Framgångsrik Anpassning för Företag För företag blir det allt viktigare att man har förmåga att anpassa sig. Att kunna agera snabbare och var mer innovativ än sina konkurrenter, kräver att man är en attraktiv arbetsgivare som lockar de rätta medarbetarna. Med agila värderingar och principer kan HR-funktionen […]

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!