Agile People Coach [20 Online Økter] 🇳🇴🇸🇪

Date:
2021-08-24 09:00 —
2021-10-28 11:00 CEST
Location:
Online
NOK17,910.00
Early bird 10% discount
Ends on 2021-08-01
NOK19,900.00
Regular
Ends on 2021-08-23

Agile People Coach – Ledelse & HR

ICP-LEA + ICP-AHR | 20 Online Økter

Dette interaktive kurset gir deg verktøy og øker kunnskapen din slik at du kan arbeide som en Agile People Coach – en fremtidig rolle som fokuserer på å skape verdi for bedriftens kunder og samtidig maksimere medarbeiderne sin trivsel og ytelse. Vi bygger din kapasitet for selvledelse, hjelper deg å forstå hva som kreves av deg for å lede andre, og hvordan du kan støtte organisasjonen gjennom nye strukturer og en agil kultur for å muliggjøre ledelse på alle nivåer. 

Kurset begynner med en introduksjon til Agile People sine prinsipper og verktøy, samt grunnleggende forutsetninger for å bygge en agil organisasjonskultur. Vi fordyper oss deretter i Agil HR og Agil Ledelse. Til slutt vil vi ta for oss Agile People Coaching og verktøyene som trengs for å coache deg selv og dine medarbeidere. Se hele kursprogrammet nedenfor.   


Denne utdanningen leder till  ICAgile Certification in Leading in Agility (ICP-LEA) og ICAgile Certification in Agility in HR (ICP—AHR). Lær mer om ICAgile nedanfor.


Om kurset

Det tradisjonelle synet på HR og ledelse har endret seg, mange organisasjoner har valgt å legge den prosessorienterte og transaksjonsorienterte tilnærmingen bak seg til fordel for noe som er mer egnet for en mer kompleks virkelighet. Agile People Coach er en fremtidig rolle som fokuserer på verdiskapning for bedriftens kunder ved å fjerne hindringer for ytelse og er basert på menneskers egenmotivasjon.

Idag forventer medarbeidere seg mer av arbeidsgiveren enn kun en god lønn. Vi motiveres av helt forskjellige ting og ønsker å bli sett på som hva vi er og bli behandlet deretter. Enten du er Agile Coach, linjeleder eller har en eller annen form av HR-rolle (spesialist, administrator eller forretningspartner), må du forstå hvordan strategi, strukturer, prosesser, metoder og kultur må endres når du jobber i et selskap som ønsker å jobbe i henhold til agile verdier og øke tilpasningsevne til eksterne endringer.

Som en Agile People Coach lærer du de riktige verktøyene for å skape et arbeidsmiljø som er engasjerende, som får dine medarbeidere til å føle seg bra og at de får det de trenger for å kunne prestere optimalt i henhold til egne evner og muligheter. På dette kurset lærer du hvordan du kan utvikle dine medarbeidere slik at de blir høypresterende innenfor rammen av organisasjonens mål og visjon ved å jobbe med metoder, prosesser og verktøy som får frem det beste i medarbeideren og motiverer til forbedret ytelse evner.


Agile People - ett globalt nettverk

Du er også velkommen til å bli med i det internasjonale nettverket Agile People som er et globalt samarbeidsnettverk av agile fagpersoner som jobber sammen for å hjelpe organisasjoner med å øke smidige verdier ved hjelp av prinsipper, arbeidsmetoder og verktøy. Det endelige målet er å skape bedre organisasjoner, med mer tilfredse medarbeidere og som har høyere tilpasningsevne til en kontinuerlig skiftende hverdag.

Etter opplæringen kan du få tilgang til presentasjoner og øvelser du kan bruke i din egen organisasjon. Du har f.eks. en HR rolle, har jobbet som leder i kortere eller lenger tid, eller du kan være en agil coach som føler seg klar for nye utfordringer gjennom å få en grundlig forståelse av mennesker og hvordan HR og ledere trenger å endre seg slik at du kan støtte dem i deres fremtidige rolle.


I Agile People Coach opplæringen gjennomgår vi tre perspektiver

Organisatorisk perspektiv

 • Hvordan balansere en agil kultur med agile strukturer og samtidig støtte en fremvoksende strategi der mennesker er involvert i målsetting og opprettelse av en felles retning (med OKRs eller typer av relevante mål i stedet for faste budsjetter og ytelsesbaserte målsetninger).    
 • Hvordan jobbe med adferdsendringer i sosiale systemer og en agil tankegang og en agil kultur ved å endre hindrende strukturer som årlige budsjetter knyttet til faste resultatmål og bonuser.
 • Å utvikle en lærende organisasjon ved å skape samarbeid mellom siloer der det er akseptert å eksprimentere og gjøre feil for å lære av dem. Dette forutsetter et arbeidsmiljø med stor grad av psykologisk sikkerhet.

Teamperspektiv

 • Bidra til å skape team med høy ytelse ved å bruke kunnskap om kommunikasjon, team og konfliktløsning.  
 • Hvordan hjelpe teamene til å vokse og utvikle seg til å være uavhengige og ta egne beslutninger, for eksempel relatert til deres bidrag til organisasjonens mål og hvordan de skal belønnes.       

Individuelt perspektiv 

 • Bli kjent med deg selv og forstå hvorfor  du gjør det du gjør. Reiss Motivation Profile (RMP) viser dine drivkrafter og dype psykologiske behov og motiver, som bidrar til en bedre forståelse av deg selv, ditt lederskap og hvorfor du gjør det du gjør. Profilen og en rapport er inkludert i opplæringen.
 • Du vil også få kunnskap for å hjelpe andre med å finne det rette stedet i organisasjonen, gitt deres drivkrafter, personlighet og den unike situasjonen de er i. 

Målgruppe

Agile coacher, konsulenter, HR sjefer, HR Business Partners, HR fagpersoner, linjesjefer og konsulentsjefer i privat og offentlig sektor.


Kursprogram

Økt 1-5: Agile People Fundamentals

Økt F1 - Introduksjon til Agile Peoples sine prinsipper og verktøy:  Grunnlaget for en agil tilnærming er prinsipper, verdier, metoder og verktøy. For å frigjøre innovasjonsevne og kompetanse og for å kunne presentere optimalt, må vi også vite hva vi trenger å slutte å gjøre. Mange obstruktive strukturer strider mot verdiene vi sier vi vil strebe etter.  (24. aug 2021)

Økt F2 - Psykologisk sikkerhet som grunnlag for en lærende organisasjon:  Betydningen av en kultur som er gjennomsyret av psykologisk sikkerhet og tillit til å forbedre organisasjonens samlede ytelse. Vi spiller "the Psycological Safety Game" for å lette dialogen om vanskelige temaer. (26. aug 2021)

Økt F3 - Adaptive strategier, strukturer og mål: Tradisjonelt strategiarbeid må erstattes med adaptive strategier da det er umulig å planlegge langt fremover med dagens endringstakt. Denne økten inkluderer hvordan du arbeider med budsjettering og mål ved hjelp av verktøy som "Beyond Budgetting", OKR, og alternativer til tradisjonelle bonuser. Vi går gjennom hvordan vi kan optimalisere for verdistrømmer i stedet for ressursoptimalisering for avdelinger og analysere hvor våre egne selskaper er på "the Mindset Slider". (31. aug 2021)

Økt F4 - Bygge forutsettninger fer agil kultur: Hvordan kan vi bygge en prestasjonskultur ved å støtte medarbeidere. Gap mellom strukturer og kultur/verdier og en rollespilløvelse for å illustrere "Structure - Culture Misfit". (2. sep 2021)

Økt F5 - Den lærenede organisasjonen som strategi og fremtidig rolle for HRs og linjeledere: Boundary Spanning og Buddy System vil øke tverrfunksjonelt samarbeid på tvers av organisasjonen. Hvordan ser endringsreisen ut og hvilke fallgruver er det underveis? Tips og eksempler for en vellykket endring. (7. sep 2021)

Økt 5-10: Agile People HR

Økt H1 - Hvordan HRs rolle endres når målet er å øke virksomhetens smidighet for å bli konkurransedyktig: Vi lærer hvordan vi designer HR-prosessene som trengs for å støtte en smidig transformasjon og forklare hvordan forskjellige sammenhenger krever forskjellige tilnærminger. Endringen inkluderer hvordan vi ser på stillingsbeskrivelser, titler, ferdighetsprofiler og karriereplanlegging. Hvordan gjør vi dette i en agil organisasjon? Vi øver på å skrive User Stories for HR og designer en T-formet HR-person. (9. sep 2021)

Økt H2 - Hvordan HR kan bruke smidige verktøy og prinsipper: Å bruke Scrum, Kanban, Value Stream Mapping og OKR for HR er ikke annerledes enn å bruke det til IT-utvikling. Vi viser eksempler, og hvordan du kan utforme HR-prosesser ved hjelp av smidige arbeidsmetoder. Vi ser også på eksempler på smidig HR fra virkeligheten. (14. sep 2021)

Økt H3 - Prestasjonshåndtering og kompensering:  Hvordan endres disse prosessene og hvordan deler vi di opp og jobber med forskjellige verktøy for forskjellige formål. Hvordan vurderer vi den nåværende ytelsesprosessen og identifiserer nye måter å forbedre ytelse, eierskap og vekst ved hjelp av smidige prinsipper. Vi viser flere eksempler på hvordan vi jobber med agil lønnsinnstilling og hvordan en smidig lønnsfilosofi skiller seg fra tradisjonelle måter å gjøre det. Nye verktøy for ytelsesbaserte og smidige belønningssystemer. (16. sep 2021)

Økt H4 - Rekruttering og onboarding: Design en rekrutteringsstrategi basert på verdier, kultur, mangfold og samarbeid. Erfaringsbasert ombordstigning som gjør at medarbeiderne kan bli produktiv på en rask, agil og morsom måte.  (21. sep 2021)

Økt H5 - Kompetanseutvikling og medarbeiderundersøkelser: Måter å frigjøre og støtte en læringstankegang basert på fokus på å utvikle styrker og nye kompetanser i stedet for å fokusere på kunnskapshull. Nye verktøy og metoder for å lære og skape en lærende organisasjon som kontinuerlig utvikler seg, lærer og endrer seg mot felles mål. Hvordan endres den tradisjonelle medarbeiderundersøkelsen når vi arbeider med agile verdier. Hva er egentlig en engasjert medarbeider? Hvilke verktøy er tilgjengelige for å måle motivasjon og hvordan kan vi jobbe for å øke engasjement basert på unike drivkrefter. (23. sep 2021).

Økt 10-15: Agile People Ledarskap

Økt L1 - Hvorfor agilt lederskap: Betydningen av globale trender,  VUCA og ulempene ved fossemetoden for å utvikle nye produkter. Problemene med hvordan vi fremdeles leder og hvordan vi kan gjøre i stedet. Teori X og Y for ledelse - og eksempler. (28. sep 2021)

Økt L2 - Agil lederadferd: En historisk gjennomgang av ledelse  og hvordan den har endret seg til i dag. Hvordan ser vi egentlig på lederskap og kan vi kategorisere ledere som gode/dårlige ledere? Røde, oransje, grønne og blågrønne organisasjoner - hvor er du? 9 lederprinsipper og gartnerens metafor. Hvordan støtte optimal ytelse med forskjellige arbeidsmetoder. Grad av modenhet i ledelse. (30. sep 2021).

Økt L3 - Å kjenne seg selv: Sinnets intelligens, mentale modeller og mindfulness for ledere. Organisasjonen som en sosial konstruksjon og våre vanligste skjevheter og hva vi kan gjøre med dem. De fire selv som modell for egenevaluering. (5. okt 2021)


Økt L4 - Utvikle og lede seg selv

(7. okt 2021)

Økt L5 - Effektiv kommunikasjon: Hvordan kan vi sikre at vi kommuniserer effektivt og at vi oppnår de tiltenkte resultatene? Vi undersøker modeller som "The Golden Circle", "The Rider and the Elephant" og 3 måter å kommunisere effektivt på. (12. okt 2021)


Økt 15-20: Agile People Coach

Økt C1 - Introduksjon til Agile Coaching og de fire rollene som coach: Hvorfor trenger HR og ledere å ta en mer coaching-rolle? En Agil Coachs grunnleggende roller: Mentor, trener, tilrettelegger og trener. Hva er forskjellen mellom en Agile Coach og en Agile People Coach? (14. okt 2021)

Økt C2 - Agile People Coach - de 9 rollene og egenevaluering - hvor flinke er du til å ta forskjellige roller og hvor trenger du å forbedre? Hvilken kunnskap trenger du å legge til hvis du er en smidig coach, HR-person eller leder for å øke sjansene dine og kunne kalle deg selv en Agile People Coach? Vi går videre til forskjellige scenarier og hvordan vi går inn og ut av forskjellige roller for å støtte team og medarbeidere på en optimal måte, avhengig av situasjon og kontekst. (19. okt 2021)
 

Min motivasjonsprofil: Grunnlaget for min selvledelse og for å forstå hva som driver meg og andre: Å kommunisere på forskjellige måter avhengig av drivkrefter og forstå hvorfor folk gjør det de gjør. Din egen Reiss motivasjonsprofil er inkludert som en del av opplæringen for å øke forståelsen av deg selv og andre. (21. okt 2021)

Økt C4 - Konfliktløsning: Konfliktteori og praktiske øvelser. Hvordan skille mellom varme og kalde konflikter? Hvordan eskalerer en konflikt, og hvordan kan du snu trenden? Hva gjør jeg hvis jeg får konflikter i teamet mitt? Mange konkrete verktøy som "Mine vasketips" og kunnskap om konfliktløsningsmodeller. (26. okt 2021)

Økt C5 - Professional Coaching: For å få et dypere innblikk i rollene som en Agile Coach eller en Agile People Coach trenger for å kunne ta, må du også ha kunnskap om Professional Coaching for å kunne formulere spørsmål som kan veilede og lede en person til forstå seg selv, sine mål og hvordan de kan oppnå dem. (28. okt 2021)


ICAgile Certifiering

Hvis du fullfører denne opplæringen med en sertifiseringsoppgave, kan det føre til en sertifisering i Agil HR - ICAgile ICP-AHR. Denne opplæringen kan også føre til en sertifisering i Agile Leadership - ICAgile ICP-LEA hvis du fullfører en sertifiseringsoppgave. Kontakt din tilrettelegger (workshopleder) for mer informasjon.

Online levering

Denne opplæringen leveres via forskjellige virtuelle verktøy. Vi bruker ZOOM til lærerstyrte, interaktive økter og et Learning Management System (utviklet på agilepeople.com-plattformen) for økter, videoer og lekser. Veggmaleri er et digitalt lerret som brukes under leksjonene og hvor vi bruker forskjellige maler og bilder til øvelser. Vi bruker også Slack for å holde kontakten og kommunisere mellom øktene.

I løpet av treningsperioden deltar du i 2-timers økter 3 ganger / uke mellom 9-11 om morgenen, totalt 20 økter. 

Det vil være lekser som f.eks. å se på videoer og gjøre oppgaver mellom øktene - sett av omtrent en time mellom hver økt til dette. Kursmateriell og bøker leveres digitalt via agilepeople.com. Hvis du vil fullføre sertifiseringen, blir oppgaven sendt til din kursledere etter fullførte økter. Du har fullført oppgaven din den siste dagen hvis du følger timeplanen vår.

Vanlige spørsmål

Er det noen forutsetninger? Du trenger ikke forkunnskaper om agile arbeidsmetoder, HR eller ledelse for å delta i kurset. I løpet av kurset tilpasser vi tempoet til deltakernes nivå og lærer også av hverandre.

Hvordan er prosessen for denne utdannelsen? Treningen er en kopi av den fysiske versjonen, men er tilpasset virtuelle verktøy via online levering. Du trenger en god internettforbindelse og en uforstyrret arbeidsplass med stille bakgrunn. Vi jobber i breakout-rom i ZOOM og bruker Slack til å kommunisere mellom lærerstyrte økter. Vi hjelper til med de virtuelle verktøyene i løpet av de første øktene, slik at alle kan håndtere dem på en god måte.

Er lærerledede økter planlagt til spesielle tider? Ja, lærerstyrte økter er planlagt avhengig av hvilket kurs du går på, på bestemte dager og tider. Se over hva som gjelder for dette kurset.

Hva er prosessen med å bli ICAgile-sertifisert etter kurset? Sertifiseringsprosessen starter med at du blir godkjent for sertifiseringsoppdraget du fullførte i løpet av opplæringsperioden. Sertifiseringsoppgaven er et case som handler om å hjelpe et selskap med å endre sine strukturer (arbeidsmetoder, systemer og prosesser) og kulturen (verdier, atferd og prinsipper) som har gått konkurs på grunn av manglende smidighet. Når oppgaven er godkjent av kurslederen din, kan du laste ned sertifikatet ditt via en lenke fra ICAgile.


Workshopledere

Ingela Moene, har bred erfaring innen HR og Change Management fra globale virksomheter i ulike bransjer. Hun har en MBA fra Helsinki School of Economics & Business Administration, Finland.

Ingela driver sitt eget selskap Improve Consulting AB for å hjelpe mennesker og selskaper på deres Agile reise og har et globalt nettverk av Agile People Coaches og Facilitators.

Kjell Tore Guttormsen har en sterk erfaring fra IT, både opplæring og som Agile Coach fra forskjellige selskaper. Han var en av de første Agile Coaches i Norge og var aktiv i forskjellige fora for å spre Agile tankegangen i Norge.

Han driver sitt eget selskap Humanize AS og var en av medforfatterne til boka "Agile People Principles".

Vi bruker bøkene Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) og Agile People Picturebook

Avbokningspolicy

Hvis du trenger å avbestille plassen din, må du sende en e-post til info@agilepeople.com. Angi hvilken utdanning det gjelder i emnefeltet for e-postmeldingen.

 • Refusjon på 85% av kursavgiften hvis avbestillingen skjer 60 dager før kursstart.
 • Refusjon på 50% av kursavgiften hvis avbestillingen skjer mellom 59 og 31 dager før kursstart.
 • Refusjon på 25% av kursavgiften hvis avbestillingen skjer mellom 30 og 15 dager før kursstart.
 • Ingen refusjon av kursavgiften vil bli gjort hvis avbestillingen skjer innen 14 dager før kurset starter. Du kan imidlertid sende en kollega.

Share event:
Upcoming events: