Svenska: Business Agility Foundations (ICP-BAF)

Date:
2021-08-02 09:00 —
2021-08-06 12:00 CEST
Location:
Online
SEK10,600.00
Regular
Ends on 2021-08-01
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews


Business Agility Foundations

Grundkurs i Business Agility på svenska

ICP-BAF | 5 Online Sessioner

Läs en artikel om Agile People Coach här

Feedback från deltagare på Pia-Marias senaste kurs:

 • I'm so happy that I found this course and Pia-Maria, your passion for agile has inspired me to change my agenda for my career and business content. I want to spread the Agile mission!
 • Fantastic!
 • Great work, great instructor, great team! I loved the whole journey.
 • Awesome course!
 • Great experience, really enjoyed it!

Den här utbildningen kan leda till en Professional Certifiering i Business Agility Foundations

Medarbetare på alla nivåer och i praktiskt taget all roller i dagens organisational behöver sätta fokus på kunderna först och prioritera innovation och kontinuerligt lärande i sitt arbete. Det är en svår utmaning som kräver att vi tränar upp nya beteenden och kunskaper eller beteenden och kunskaper som vi kanske inte så ofta har använt tidigare. Den här kursen förser deltagarna med ny kunskap, nya verktyg och tekniker som kan börja användas omedelbart.

Syftet med kursen är att få en flygande start mot den organisatoriska och individuella förändringen som krävs i en oförutsägbar verklighet där förändring är det nya normaltillståndet. Med kompetensen som Certified Professional in Business Agility Foundations (ICP-BAF) kan arbetet mot en mer värdedriven organisation underlättas betydligt.

För att få en ICAgile certifiering behöver du genomföra en certifieringsuppgift och få den godkänd. Efter det kan du köpa certifikatet i vår shop och ladda ner det från ICAgile. I priset ingår alltid ett Agile People certifikat med kursintyg.

Målgrupper

Alla som är intresserade av det pågående paradigmskifte som gör det nödvändigt för företag att öka Business Agility (på svenska affärsagilitet eller anpassning till ständiga förändringar), kommer att få mycket värde av kursen. Fastän det är grundkurs och en översikt över agilitet i allmänhet, så är är den också full av konkreta verktyg och metoder för som kan appliceras i varierande grad på alla typer av organisationer.

Oavsett om du är teamledare, företagsledare, HR-person, konsult, linjechef eller är intresserad i allmänhet av hur vi tillsammans kan skapa bättre organisationer, är det här en kurs som ger dig en bred grund till hur du kan arbeta med principer, verktyg, värderingar och metoder som går i linje med Lean och Agile.

Om Kursen

Den traditionella synen på ledarskap och HR har förändrats, många organisationer har valt att lämna det processorienterade och transaktionella arbetssättet bakom sig till förmån för ett som är mera lämpat för en komplex verklighet. Idag förväntar sig medarbetare mer från sin arbetsgivare än bara en bra lön. Alla motiveras av helt skilda saker och vill bli sedda som den man är och behandlad därefter. Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Agile People - ett globalt nätverk

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Utbildningsprogram

Session B1-5: Agile People Foundation

Session B1: Behovet av affärsagilitet (Business Agility)

I dagens verklighet, som genomsyras av flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA), är affärsagilitet kritiskt för framgång. Nya värderingar och principer, tillsammans med självorganiserande team med rätt mix av mångfald och fokuserade på att skapa kundvärde och med rätt att fatta snabba beslut, är den nya konkurrensfördelen. Psykologisk trygghet är en förutsättning för att våga experimentera och misslyckas.

Session B2: Framväxande strategier och kundvärde

Framväxande strategier, strukturer och mål växer fram i en riktning eftersom det är omöjligt att planera långt fram när världen förändras exponentiellt. OKRs är en agil målsättningsmetod. Att samla team runt ett starkt syfte och fokusera på att generera en meningsfull vision är nödvändigt för att inspirera att nå mål och skapa hög prestation hos medarbetare. Att maximera kundvärde och göra det synligt är lika viktigt som att ha djup empati och förstå kundens behov.

Session B3: Verktyg, modeller, ramverk och agila metoder

Agilitet innebär att anpassa sig till förändring. I det här blocket ingår hur man kan arbeta med Scrum, Kanban, Lean startup, Beyond Budgeting och andra agila ramverk. Vi går igenom hur man kan optimera för värdeströmmar istället för resursoptimering för avdelningar och funderar hur man kan anpassa sina processer för att passa ett agilt arbetssätt.

Session B4: Nya beteenden och sätt att tänka

Förmågan att känna igen och förstå komplexa system ökar när vi rör oss mot bättre anpassningsförmåga i våra organisationer. Det är inte bara organisationens dynamik som vi behöver förstå med hjälp av bl a Cynefinmodellen, men också våra individuella beteenden och vårt sätt att tänka genom olika typer av verktyg.

Session B5: Affärsagilitet och förändring som det nya normala

I dagens snabbrörliga miljö, behöver vi skapa förutsättningar för ständig förändring. För att kunna göra det behöver vi:

 • Förstå hur vi ska fatta beslut och agera när vi inte har all information
 • Skapa förutsättningar för att låta rätt kultur växa så att alla kan prestera optimalt

Vi utforskar vad som krävs för att arbeta med ständig anpassning, öka förståelsen för struktur / kulturgap och varför förändringsimplementationer kan misslyckas.

Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 5 stycken 3-timmars sessioner varje dag under en vecka.

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så skickas uppgiften upp till din facilitator efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav?

Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt, HR eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra.

Hur ser processen ut för den här utbildningen?

Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och med en Mural canvas och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt.

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter?

Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen. Dock, kan du ta igen missade sessioner vid ett senare tillfälle, antingen på engelska eller svenska. Kontakta Pia-Maria för mer information om ytterligare tillfällen.

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen?

Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladda ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Om jag vill gå vidare och lära ut kursen själv eller arbeta som Agile People Coach inhouse - hur gör jag då?

Läs mer under Become a Coach/Trainer with Agile People om hur du går vidare för att prenumerera på material och övningar och bli en del av vårt nätverk. Kontakta Pia-Maria med frågor.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook. Den senaste boken kom ut i September 2020 och heter Agile People Principles – Your Call to Action for the Future of Work. Alla 3 böckerna ingår i den här utbildningen.


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till [email protected] Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

 • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
 • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
 • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
Share event:
Upcoming events: