Svenska: Agile People Development (ICP-PDV)

Date:
2021-08-09 10:00 —
2021-08-27 12:00 CEST
Location:
Online
SEK10,700.00
Regular
Ends on 2021-08-08
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews


Agile People Development

ICP-PDV | 10 Online Sessioner

Feedback från deltagare på Pia-Marias senaste kurs:

  • I'm so happy that I found this course and Pia-Maria, your passion for agile has inspired me to change my agenda for my career and business content. I want to spread the Agile mission!
  • Fantastic!
  • Great work, great instructor, great team! I loved the whole journey.
  • Awesome course!
  • Great experience, really enjoyed it!

För att organisationer ska lyckas med att öka affärsagilitet, så måste formella chefs- och ledarroller, utvecklas och fokusera på att skapa en stöttande miljö där kontinuerligt lärande och utveckling får utrymme. Det börjar med en ledares beslut att fortsätta utveckla både sig själv och andra (medarbetare och team) i en ständig förbättringsloop. För att det ska hända så behöver ledaren ta rollerna som ledare, coach och mentor och släppa behovet av att ses som en expert. Agila ledare och chefer behöver uppmuntra och göra det möjligt för medarbetare att ständigt växa och utvecklas samtidigt som de agerar förebilder för ett agilt "growth mindset". De skapar förutsättningar där individer, team och team of teams frodas.

Agile People - ett globalt nätverk

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av ledarroll eller har arbetat inom en HR-roll under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och ledare behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll.

Under vår ledarutbildning går vi igenom 3 perspektiv

Organisationsperspektiv

Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning, via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål.

Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer som årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och bonus.

Att utveckla en lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem, vilket förutsätter en plattform av psykologisk säkerhet

Teamperspektiv

Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till ett högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning

Hur man kan hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas?

Individuellt perspektiv

Lär känna dig själv och förstå varför du gör det du gör - Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör. Profilen och en personlig rapport ingår i utbildningen.

Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Målgrupp

Ledare och chefer på alla nivåer i alla typer av organisationer, Agila coacher, konsulter, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. Om du redan är ledare eller aspirerar på att bli ledare och vill arbeta med ett ledarskap som gör skillnad på riktigt, så är den här kursen för dig.

Agile People Coach / Trainer med Agile People

Efter genomförd utbildning kan du också bli partner med Agile People och erbjuda utbildningar från eget företag eller som konsult/anställd i en större organisation. Kontakta [email protected] för att veta mera om det.

Kursprogram

I den här utbildningen deltar du i 10 onlinesessioner som är 2 timmar långa, utspridda under en tidsperiod på tre veckor. Om du missar en session kan du alltid ta igen den vid ett senare utbildningstillfälle. Nästa kurs på svenska kommer att gå före jul 2021. Däremellan finns det möjlighet att vara med på den engelska versionen, och skapa kontakter med människor från hela världen.


Session D1-10: Agile People Development

Session D1: Djupdykning i Agile People Principles

Grunden i Agile People's mindset handlar om principerna, värderingarna, metoderna och verktygen som vi behöver börja använda för att frigöra kompetens och innovationsförmåga hos våra medarbetare och ledare.

Session D2: Typer av lärande och effekten på kulturen

Personlig agilitet påverkar organisatorisk agilitet. Här beskriver vi sätt att öka engagemanget inom organisationen. Genom att utvärdera kulturen, rekommenderar vi hur man kan skapa en kontinuerligt lärande kultur. Vad är det för faktorer som ökar respektive minskar en lärande kultur?

Session D3: Att vara en förebild för kontinuerlig förbättring och utveckling

Vi utvärderar din attityd mot lärande och vikten av din egen och andras självutveckling. Att lära bort vissa saker som du redan kan och tror blir nödvändigt för att skapa möjlighet för nytt lärande. Insikten är att lärande är en organisatorisk kompetens, knuten till människors beteenden. Hur kan vi undvika dåliga beteenden och förstärka de beteenden som stötttar en lärande kultur?

Session D4: Delegera mål och anställa för att utveckla

Vi fokuserar mer på att delegera mål än att delegera uppgfiter som påverkar lärande och utveckling. Hur kan vi ge ansvar och vad finns det för delegeringstekniker? Hur kan vi begränsa vår vilja att kontrollera alla beslut själva och anställa för att lyfta upp istället för att delegera ner?

Session D5: Tidigt fokus på motivation och hjärnbaserat lärande

Att lära på ett indiviuellt sätt startar tidigt i onbardingprocessen när någon anställs in i ett team. Dina motivationsfaktorer kommer att påverka inom vilka områden du vill utvecklas. SCARF-modellen hjälper dig att förstå hur din hjärna fungerar och vilka lärandemetoder som fungerar med din hjärna, inte mot den. Vad är skillnaden mellan dig och dina kollegor, och hur kan du se bortom dessa när vi arbetar tillsammans och dra nytta av olikheterna?

Session D6: Utveckla din läranderesa

Vi undersöker hur man kan co-skapa utvecklingsplaner och hur man förstärker ägarskap av sin egen utveckling. Vilka verktyg kan användas i självutveckling av individer och team i din organisation för att identifiera styrkor, passioner och intressen? Hur länkar man personlig utveckling till organisationens behov och vad händer om personliga mål och företagsmål går isär?

Session D7: Alla behöver bli ledare och hitta sin unika ledarstil

Ledarskap på alla nivåer är nödvändigt i en agil organisation. Självledarskap blir ett måste för varje medarbetare och för de flesta handlar det också om att hjälpa till att leda andra. Att hitta sin egen ledarstil blir nödvändigt - du behöver vara dig själv. Här övar vi också på att genomföra svåra konversationer som utmanar beteenden utan att underminera personens värdighet.

Session D8: Självorganisera för kollektiv intelligens och skapa en stöttande miljö

Vi lär oss hur självorganisering kan skapa en snabbare resa för teamet att bli högpresterande och vilka ledaregenskaper som krävs i varje utvecklingsfas. Olika fysiska miljöer påverkar teamets förmåga att samarbeta och lära mot ett gemensamt syfte när de rör sig genom utvecklingsfaserna.

Session D9: Ge effektiv feedback och förutsättningar för teamet att lyckas i det större systemet

Vi undersöker hur vi kan uppmuntra öppen och effektiv feedback som ges i rätt tid och i flera riktningar och hur team kan bli synliga i organisationen. Vilken påverkan kan hindrande strukturer ha på teamet och relationerna mellan teammedlemmarna? Vilka scenarios finns och när ska vi ingripa?

Session D10: Mångfald, psykologisk trygghet och konflikthantering i team

Det finns många fördelar med team som har en hög grad av mångfald och om det finns psykologisk trygghet kan kognitiv mångfald maximera förutsättningar för samarbete. Vi undersöker hur en förtoendefull och trygg miljö kan skapa mera värde när vi arbetar tillsammans. Vilka ledaregenskaper blir nödvändiga och hur kan ledare bidra till att skapa ett hälsosamt konfliktklimat?


Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 2 timmars sessioner 5 ggr / vecka under totalt 10 sessioner.

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så skickas uppgiften till din facilitator efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav?

Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra.

Hur ser processen ut för den här utbildningen?

Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och med en Mural canvas och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt.

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter?

Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen. Dock, kan du ta igen missade sessioner vid ett senare tillfälle, antingen på engelska eller svenska. Kontakta Pia-Maria för mer information om ytterligare tillfällen.

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen?

Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladda ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Om jag vill gå vidare och lära ut kursen själv eller arbeta som Agile People Coach inhouse - hur gör jag då?

Läs mer under Become a Coach/Trainer with Agile People om hur du går vidare för att prenumerera på material och övningar och bli en del av vårt nätverk. Kontakta Pia-Maria med frågor.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook. Den senaste boken kom ut i September 2020 och heter Agile People Principles – Your Call to Action for the Future of Work. Alla 3 böckerna ingår i den här utbildningen.


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till [email protected] Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

  • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
  • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
  • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
Share event:
Upcoming events: