ICAgile Certified Professional – ICP-AHR (Agility in HR)

Date:
2021-11-15 08:30 —
2021-11-16 17:00 CET
Location:
Stockholm, Sweden
SEK16,000.00
Early Bird
Ends on 2021-10-18
SEK18,000.00
Ordinary
On sale from 2021-10-18

Agil HR-certifieringsutbildning-certifieringsutbildning inom Agil HR via ICAgile

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funtions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.


Målgrupp

Denna tvådagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och/eller personalfrågor exempelvis i en roll så som HR-chef, HR business partner, HR-specialist, linjechef, verksamhetschef, konsultchef eller agil coach i såväl privat som offentlig sektor.

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.


Vi går igenom

  • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför vi behöver arbeta agilt?

  • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi arbetar agilt?

  • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i de nu existerande organisationerna och framtidens?

  • Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

  • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban?

  • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

  • Hur kan HR stötta en Agil transformation?


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Avbokningspolicy

Om du skulle behöva avboka din anmälan ber vi dig skicka ett skriftligt meddelande till: [email protected] Se till att du anger namnet på utbildningen som ämnesrad i mailet.

- En återbetalning på 85% av arvodet gäller för avbokningar mottagna 60 dagar före utbildningens början.

- En återbetalning på 50% av arvodet gäller för avbokningar mottagna mellan 59 till 31 dagar före till utbildningens början

- En återbetalning på 25% av arvodet gäller för avbokningar mottagna mellan 30 till 14 dagar före utbildningens början

- Ingen återbetalning kommer att utfärdas för avbokningar som mottagits inom 14 dagar före utbildning. Diskutera med kursledarna för att finna ett nytt kurstillfälle alt skicka en kollega i ditt ställe.


Share event:
Upcoming events: