Svenska: Agile People Business Agility Foundations + Agility in HR

Svenska: Agile People Business Agility Foundations + Agility in HR

Svenska: Agile People Business Agility Foundations + Agility in HR
Time People Group, Kungsgatan 62, Stockholm, Sweden
2022-05-24 09:00 —
2022-05-25 17:00 CEST


Business Agility + Agility i HR


ICP-BAF + ICP-AHR | 2 dagar

Läs en artikel om Agile People Coach här

Feedback från deltagare på Pia-Marias senaste kurs:

 • I'm so happy that I found this course and Pia-Maria, your passion for agile has inspired me to change my career and business content agenda. I want to spread the Agile mission!
 • Fantastic!
 • Great work, great instructor, great team! I loved the whole journey.
 • Awesome course!
 • Great experience, really enjoyed it!

Denna interaktiva kurs ger dig verktyg och ökar dina kunskaper för att du ska kunna arbeta som Agile People Coach – en alternativ framtida roll som fokuserar på att skapa värde för kund och samtidigt maximera medarbetares välmående och prestationsförmåga. Vi bygger din förmåga till självledarskap, hjälper dig att förstå vad som krävs av dig för att leda andra, och till slut hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Kursen inleds med en introduktion till Agile Peoples principer och verktyg, samt grundläggande förutsättningar för att bygga en agil organsationskultur. Vi fördjupar oss sedan i agil HR och agilt ledarskap. Avslutningsvis kommer vi behandla Agile People Coaching, de verktyg som behövs att coacha både dig själv och dina medarbetare. Se fullt kursprogram nedan.

Den här utbildningen kan leda till ICAgile Certification i Business Agility Foundations (ICP-BAF), samt Agility in HR (ICP—AHR). För att få en ICAgile certifiering behöver du genomföra en certifieringsuppgift och få den godkänd. Efter det kan du köpa önskat certifikat i vår shop.

Om Kursen

Den traditionella synen på ledarskap och HR har förändrats, många organisationer har valt att lämna det processorienterade och transaktionella arbetssättet bakom sig till förmån för ett som är mera lämpat för en komplex verklighet. Agile People Coach är en alternativ framtida roll som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation och bygger på inre motivation.

Idag förväntar sig medarbetare mer från sin arbetsgivare än bara en bra lön. Alla motiveras av helt skilda saker och vill bli sedda som den man är och behandlad därefter. Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Som Agile People Coach lär du dig de rätta verktygen för att skapa en arbetsmiljö som är engagerande, får dina medarbetare att må bra och känner att de får det de behöver för att kunna prestera optimalt, efter egen förmåga och möjlighet. I denna kurs lär du dig hur du kan utveckla dina medarbetare så att de blir de bästa de kan bli inom ramen för er organisations mål och vision genom att arbeta med metoder, processer och verktyg som tar fram det bästa och motiverar till prestation.

Agile People - ett globalt nätverk

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll.

Under vår Agile People utbildning går vi igenom 3 perspektiv

Organisationsperspektiv

Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning, via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål.

Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer som årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och bonus.

Att utveckla en lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem, vilket förutsätter en plattform av psykologisk säkerhet

Teamperspektiv

Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till ett högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning

Hur man kan hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas

Individuellt perspektiv

Lär känna dig själv och förstå varför du gör det du gör - Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör. Profilen och en personlig rapport ingår i utbildningen.

Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Målgrupp

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Agile People Coach / Facilitator med Agile People

Efter genomförd utbildning kan du också bli partner med Agile People och erbjuda utbildningar från eget företag eller som konsult/anställd i en större organisation. Kontakta [email protected] för att veta mera om det.

Kursprogram

I den här utbildningen deltar du i 2 dagars utbildning på plats i Stockholm.

Session B1-5: Agile People Foundation

Session B1: Behovet av affärsagilitet (Business Agility)

I dagens verklighet, som genomsyras av flyktighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA), är affärsagilitet kritiskt för framgång. Nya värderingar och principer, tillsammans med självorganiserande team med rätt mix av mångfald och fokuserade på att skapa kundvärde och med rätt att fatta snabba beslut, är den nya konkurrensfördelen. Psykologisk trygghet är en förutsättning för att våga experimentera och misslyckas.

Session B2: Framväxande strategier och kundvärde

Framväxande strategier, strukturer och mål växer fram i en riktning eftersom det är omöjligt att planera långt fram när världen förändras exponentiellt. OKRs är en agil målsättningsmetod. Att samla team runt ett starkt syfte och fokusera på att generera en meningsfull vision är nödvändigt för att inspirera att nå mål och skapa hög prestation hos medarbetare. Att maximera kundvärde och göra det synligt är lika viktigt som att ha djup empati och förstå kundens behov.

Session B3: Verktyg, modeller, ramverk och agila metoder

Agilitet innebär att anpassa sig till förändring. I det här blocket ingår hur man kan arbeta med Scrum, Kanban, Lean startup, Beyond Budgeting och andra agila ramverk. Vi går igenom hur man kan optimera för värdeströmmar istället för resursoptimering för avdelningar och funderar hur man kan anpassa sina processer för att passa ett agilt arbetssätt.

Session B4: Nya beteenden och sätt att tänka

Förmågan att känna igen och förstå komplexa system ökar när vi rör oss mot bättre anpassningsförmåga i våra organisationer. Det är inte bara organisationens dynamik som vi behöver förstå med hjälp av bl a Cynefinmodellen, men också våra individuella beteenden och vårt sätt att tänka genom olika typer av verktyg.

Session B5: Affärsagilitet och förändring som det nya normala

I dagens snabbrörliga miljö, behöver vi skapa förutsättningar för ständig förändring. För att kunna göra det behöver vi:

 • Förstå hur vi ska fatta beslut och agera när vi inte har all information
 • Skapa förutsättningar för att låta rätt kultur växa så att alla kan prestera optimalt

Vi utforskar vad som krävs för att arbeta med ständig anpassning, öka förståelsen för struktur / kulturgap och varför förändringsimplementationer kan misslyckas.

Session H1-5: Agile People HR

Session H1: Hur HRs roll förändras när målet är att öka affärsagilitet för att bli konkurrenskraftiga

Vi lär oss hur man kan designa HR-processerna som behövs för att stötta en agil transformation och förklarar hur olika kontext kräver olika angreppssätt. Förändringen innefattar hur vi ser på jobbeskrivningar, titlar, kompetensprofiler, karriärplanering och succession. Hur gör vi dessa saker i en agil organisation? Vi övar på att skriva User Stories för HR och utformar en T-formad HR-person.

Session H2: Hur HR kan använda agila verktyg och principer

Att använda Scrum, Kanban, Värdeströmsmappning och OKR:s för HR är inte så annorlunda än att använda det för utveckling inom IT. Vad finns det för exempel och hur kan du designa HR-processer genom att använda agila arbetssätt? Vi tittar på exempel på agil HR från verkligheten.

Session H3: Prestationshantering och Kompensation

Hur förändras PM-processen och hur delar vi upp den och arbetar med olika verktyg för olika syften. Hur utvärderar vi de nuvarande prestationsprocessen och identifierar nya sätta med hjälp av agila principer förbättra prestation, ägarskap och tillväxt. Många exempel på hur man kan arbeta med agil lönesättning och hur en agil lönefilosofi skiljer sig från en traditionell. Nya verktyg för prestationsbaserade och agila belöningssystem.

Session H4: Rekrytering och onboarding

Utforma en rekryteringsstrategi baserad på värderingar, kultur, mångfald och samarbete. Upplevelsebaserad onboarding som gör det möjligt för medarbetaren att bli produktiv på ett snabbt, smidigt och roligt sätt

Session H5: Kompetensutveckling och Medarbetarundersökningar

Sätt att frigöra och stötta ett lärande mindset baserat på ett fokus på utveckling av styrkor och nya kompetenser istället för fokus på kunskapsgap. Nya verktyg och metoder för lärande och att skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas, lär sig och förändras mot gemensamma mål. Hur förändras den traditionella medarbetarundersökningen när man arbetar med agila värderingar och vad är egentligen en engagerad medarbetare? Vilka verktyg finns för att mäta motivation och hur kan vi arbeta för att öka engagemanget baserat på unika drivkrafter.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav?

Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt eller HR för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra.

Hur ser processen ut för den här utbildningen?

Utbildningen genomförs på plats i Göteborg. Du får tillgång till ett Learning Management System (Campus) där du kan ta del av utbildningsmaterial, videos och reflektionsfrågor, före och efter utbildningen.

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen?

Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladda ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Om jag vill gå vidare och lära ut kursen själv eller arbeta som Agile People Coach inhouse - hur gör jag då?

Läs mer under Become a Coach/Trainer with Agile People om hur du går vidare för att prenumerera på material och övningar och bli en del av vårt nätverk. Kontakta Pia-Maria med frågor.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook. Den senaste boken kom ut i September 2020 och heter Agile People Principles – Your Call to Action for the Future of Work. Alla 3 böckerna ingår i den här utbildningen.

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till [email protected] Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

 • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
 • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
 • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
Time People Group, Kungsgatan 62, Stockholm, Sweden
2022-05-24 09:00 —
2022-05-25 17:00 CEST
SEK 18,900.00
Regular
9.4
Ingela Moene
Sweden
Upcoming events
Share event:

Country category

Country category 1 
Australia, Bahamas, Bermuda, Brunei, Canada, Cayman Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Iceland, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Macao, Monaco, New Zealand, Norway, Oman, Qatar, Saint Martin (Dutch part), San Marino, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, United Arab Emirates, United States (US), United States (US) Minor Outlying Islands, Virgin Islands (British), Åland Islands

Country category 2 
Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Austria, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, French Polynesia, Gabon, Germany, Greece, Greenland, Guam, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Malaysia, Malta, Netherlands, New Caledonia, Panama, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Pierre and Miquelon, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Taiwan, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom (UK), Uruguay, Virgin Islands (US)

Country category 3 
Angola, Argentina, Armenia, Azerbanijan, Barbados, Bangladesh, Bolivia, Bouvet Island, Brazil, British Indian Ocean Territory, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, French Guiana, French Southern Territories, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Heard Island and McDonald Islands, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ivory Coast, Jamaica, Jordan, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, North Korea, North Macedonia, Northern Mariana Islands, Pakistan, Palestinian Territory, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn, Reunion, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Saint Barthélemy, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Martin (French part), Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Georgia/Sandwich Islands, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Svalbard and Jan Mayen, Swaziland, Syria, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis and Futuna, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

The reasoning for a lower price in certain countries is fairness to follow that country BNP (or similar value). Unfortunately, also, we need to comply with European Union rules and regulations regarding there must be the same price in every EU country.