A

All our events are now delivered online

Date:
2020-06-17 09:00—17:00CEST
Location:
Stockholm, Sweden
SEK 6,000.00
Early Bird
Ended on 2020-05-01
SEK 7,500.00
Regular
Ends on 2020-06-05
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews

Agile People HR Workshop

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Under vår Agile People Coach utbildning upptäcker vi 3 perspektiv:

Individuellt perspektiv (DU OCH JAG)         

  • Att känna dig själv och veta varför du gör det du gör
  • Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör...
  • Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Team perspektiv  (VI I VÅRT TEAM)

  • Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning. 
  • Hur kan man hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas.  

Organisationsperspektiv (VI ALLA)

  • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
  • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
  • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Workshop program: Agile People HR

09.00-10.30 Hur HRs roll förändras när målet är att öka affärsagilitet för att bli konkurrenskraftiga: Vi lär oss hur man kan designa HR-processerna som behövs för att stötta en agil transformation och förklarar hur olika kontext kräver olika angrepssätt. Förändringen innefattar hur vi ser på jobbeskrivningar, titlar, kompetensprofiler, karriärplanering och succession. Hur gör vi dessa saker i en agil organisation? Vi över på att skriva User Stories för HR och utformar en T-formad HR-person. Employee Journey mapping - pain points och många konkreta exempel och case

10.30-10.45 Kaffe

10.45-12.00 Performance management: Hur förändras PM-processen och hur delar vi upp den och arbetar med olika verktyg för olika syften. Hur utvärderar vi de nuvarande prestationsprocessen och identifierar nya sätta med hjälp av agila principer förbättra prestation, ägarskap och tillväxt.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Kompensation och belöning. Många exempel på hur man kan arbeta med agil lönesättning och hur en agil lönefilosofi skiljer sig från en traditionell. Nya verktyg för prestationsbaserade och agila belöningssystem. 

14.00-15.00 Rekrytering och onboarding: Utforma en rekryteringsstrategi baserad på värderingar, kultur, mångfald och samarbete. Upplevelsebaserad onboarding som gör det möjligt för medarbetaren att bli produktiv på ett snabbt, smidigt och roligt sätt. 

15.00-15.15 Kaffe

15.15-15.45 Medarbetarundersökningar och medarbetarengagemang: Hur den traditionella medarbetarundersökningen förändras och vad är egentligen en engagerad medarbetare? Vilka verktyg finns för att mäta motivation och hur kan vi arbeta för att öka engagemanget baserat på unika drivkrafter. 

15.45-16.30 Lärande och kompetensutveckling: Sätt att frigöra och stötta ett lärande mindset baserat på ett fokus på utveckling av styrkor och nya kompetenser istället för fokus på kunskapsgap. Nya verktyg och metoder för lärande och att skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas, lär sig och förändras. 

16.30-16.45 Den agila arbetsmiljön: Nödvändiga förändringar att överväga i den fysiska och digitala arbetsmiljön för att möjliggöra anpassning för agila och unika behov.  

16.45-17.00 Sammanfattning och take-aways, KUDOs.

Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg och visar vägen till hur du kan utveckla dina kunskaper för att kunna arbeta som Agile People Coach. Vi bygger din förmåga till självledarskap, hjälper dig att förstå vad som krävs av dig för att leda andra, och till slut hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll. Eller också är du en egenföretagare och entreprenör som helt enkelt vill förändra världen 🙂 

Målgrupper

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 

Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.


-En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.

-En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.

-En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.

-Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.

Upcoming events:
Share event: