A

All our events are now delivered online

Date:
2020-07-08 09:00 —
2020-07-17 11:00CEST
Location:
Online
SEK 500.00
Regular
Ends on 2020-07-07
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews

Agile People Fundamentals [5 Online Sessioner]


Idag så har de mest progressiva företagen förändrat den formella ledarrollen till en mer "servant leader role" eller coachande, transformativt ledarskap, snarare än den traditionella och kontrollerande chefsrollen. Man har insett att människor är mest produktiva, kreativa och lönsamma när de har kontroll över sin egen arbetssituation och kan skapa sitt eget bästa liv, privat eller arbetsrelaterat.  I dessa organisationer förväntas alla vara ledare, så det finns paradoxalt nog mer ledarskap där, även om den formella chefsrollen ibland avskaffats. 

Även om den förändrade synen på ledare och chefsrollen är långt ifrån regel idag, experimenterar man med alternativa strukturer och ersätter traditionella budgetar med prognoser och dynamisk resursallokering, ibland t o m där medarbetare själva väljer vad de vill arbeta med. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skapande av kundvärde av medarbetare som kan vara kreativa och innovativa för att kunna tillgodose kunder ändrade krav. Ledarrollen förändras snabbt och även HR-rollen förändras, från att ha fokuserat mestadels på policies och processer, till att förstå att i framtiden handlar HR-rollen om att skapa förutsättningar för alla att prestera och må bra. Genom att undanröja hinder, kan vi maximera engagemang och medarbetarnöjdhet som kommer att fungera som bränsle för anpassningsbarhet och värdeskapande för kunder i en gemensam riktning.

Frågan är hur HR och ledare utvecklar sig själva när företagen står inför helt nya utmaningar. Vad händer med dessa roller när alla verkar kunna leda sig själva och kanske inte längre är så beroende av en chef? Kommer de att långsamt bli överflödiga när information och kompetens är transparent för alla och makt är inte längre i händerna på några få talanger som befordrades i en värld där högpresterande bedömdes med hjälp av en årlig prestationsbedömning? Eller finns det en alternativ framtida roll som skulle innebära ett naturligt steg när vi lämnar den processorienterade och transaktionella ledarskapssynen bakom oss till förmån för ett arbetssätt mera lämpat för en komplex verklighet? Som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation.

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar. Båda böckerna skrivna av Pia-Maria Thorén ingår i kursavgiften i digitalt format.

                                           

Under vår Agile People Fundamentals utbildning täcker vi följande perspektiv:

Organisationsperspektiv (VI ALLA)

  • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
  • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
  • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Workshop program: Agile People Fundamentals

Session F1 - Introduktion till Agile Peoples viktiga principer och verktyg: Grunden i ett agilt synsätt är principer, värderingar, metoder och verktyg som vi behöver börja använda och fatta beslut i enlighet med. För att frigöra innovationsförmåga och kompetens för att prestera behöver vi även veta vad vi behöver sluta göra. Många hindrande strukturer går stick i stäv med de värderingar vi säger att vi vill sträva mot. 

Session F2 - Psykologisk säkerhet som grund för en lärande organisation:  Vikten av en kultur som genomsyras av säkerhet och förtroende för att förbättra organisationens hela prestation. Vi spelar "The Psychological Safety Game" för att underlätta dialogen om svåra ämnen.  

Session F3 - Framväxande strategier, strukturer och mål: Strategier växer fram i en riktning eftersom det är omöjligt att planera långt fram när världen förändras exponentiellt. I det här blocket ingår hur man kan arbeta med budgetering, målsättningar och strategier med hjälp av verktyg som Beyond Budgeting, OKRs och alternativ till traditionell bonus. Vi går igenom hur man kan optimera för värdeströmmar istället för resursoptimering för avdelningar och funderar över våra egna företag och vad de är på "The Mindset Slider".

Session F4 - Bygga förutsättningar för Agil Kultur: Hur vi kan bygga en fantastisk kulur där människor kan prestera på optimal nivå därför att de vill, inte för att de måste, med en känsla av att vara stöttade och säkra. Gapet mellan strukturer och kultur / värderingar och en rollspelsövning för att åskådliggöra "Structure - Culture Misfit".

Session F5 - Den lärande organisationen som strategi och HRs och chefers framtida roll: Boundary Spanning och Buddy System för att öka tvärfunktionellt samarbete över organisationsgränser. Hur ser förändringsresan ut och vilka fallgropar finns på vägen? Tips och exempel för framgångsrik förändring.  


Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg och visar vägen till hur du kan utveckla dina kunskaper för att kunna arbeta som Agil ledare och hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll. Eller också är du en egenföretagare och entreprenör som helt enkelt vill förändra världen 🙂 

Målgrupper

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor

Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 2-timmars sessioner 3 ggr / vecka mellan 9-11 på förmiddagen, totalt 5 sessioner. 

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så laddas uppgiften upp till vårt system efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav? Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt, HR eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra. 

Hur ser processen ut för den här utbildningen? Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt. 

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter? Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

  • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
  • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.
Upcoming events:
Share event: