Date:
December 16, 9:00 am —
December 17, 5:00 pm CET
Location:
Göteborg, Sweden
kr15,000
Early Bird
Ended on November 15
kr16,900
Regular
Ends on December 13
Pia-Maria Thorén
9.43 from 7 reviews

Agil HR Workshop - med eller utan certifiering

Oavsett om du är en agil coach, en linjechef eller jobbar i en HR funktion, behöver du förstå hur strategisk och operativ HR behöver förändras när du jobbar i ett företag som omfamnar en agil värdestruktur. Hur förändras styrning av prestation, rekrytering, utveckling och lärande, kompensation och förmåner och hur vi utför undersökningar av medarbetarengagemang? Vilka specifika kompetenser behöver vi använda för att driva en agil transformation från ett mänskligt perspektiv? Och finns det fortfarande behov av att göra en successionsplanering i framtiden?

Om du genomför den här 2-dagarworkshopen kan du bli certifierad enligt ICAgile och få ett certifikat där du blir Certified Professional Agile Talent (ICP-TAL) 

Allt fler organisationer ser värdet av att applicera det Agila tankesättet inom HR, både i det interna arbetet men kanske framförallt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en Agil HR-funktions roll snarare att skapa värde och stötta unika behov.

Vi går igenom strategiska frågor kring målsättning, prestationsstyrning, lönesättning, jobbroller, medarbetarundersökningar mm.

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er satsning inom Agil HR.

I grund och botten handlar det om Agil HR och HR för Agilitet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs


Under en tvådagarsutbildning går vi igenom: 

 • Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande. Varför arbeta agilt?
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?
 • Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?
 • Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?
 • Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR

HR:s roll i en agil organisation - lärandemål:

 • Hur kan HR stötta en agil implementation?
 • Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt
 • Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation
 • Jobbroller – behövs de i framtiden?
 • Medarbetarundersökningar på agilt sätt
 • Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten
 • Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.
 • Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

Vi genomför ett antal övningar tillsammans, bl a att använda Kanban för rekrytering, skriva User stories för HR och diskutera varför vi överhuvudtaget behöver använda agila arbetssätt. Fokus ligger på agil kultur och att öka det agila mindsetet genom att prova olika verktyg och metoder som kan stötta en förändring mot ökad agilitet. 


Målgrupp

Denna 2 dagars utbildning är designad för dig som arbetar med HR och personalfrågor exempelvis HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. Du kan också vara t ex Scrum master eller Agil Coach och vilja sätta dig in i frågor som berör HR och förstå hur HR bör stötta dina agila team eller ditt agila transformationsinitiativ.

Kursledare

Kursledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års konsulterfarenhet av HR och ledarskap på stora, svenska företag, grundare av GreenBullet och nätverket Agile People och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees).

Location

Squeed, Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg

https://bit.ly/2tWbtql


Avbokningspolicy

If you should have to cancel your registration, notification in writing should be sent to info@agilepeople.com. Please make sure you state the name of the conference/event in the subject line of your email.

- A refund of 85% will be given for cancellations received 60 days before the start of the event

- A refund of 50% will be given for cancellations received between 59 days before 31 days to the start of the event

- A refund of 25% will be given for cancellations received between 30 days before 14 days to the start of the event

- No refund will be issued for cancellations received within 14 days of the event.
You are allowed to send a colleague.

Upcoming events:
Share event: