Date:
February 3, 2020 9:00 am —
February 4, 2020 5:00 pm CET
Location:
Stockholm, Sweden
€1,500
Early Bird
Ends on December 31
€1,690
Regular
Ends on January 31, 2020
Pia-Maria Thorén
9.43 from 7 reviews

Agile People Coach - en alternativ utvecklingsväg för HR-proffs och Ledare


Idag så har de mest progressiva företagen förändrat den formella ledarollen till en mer "servant leader role" eller coachande, transformativt ledarskap, snarare än den traditionella och kontrollerande chefsrollen. Man har insett att människor är mest produktiva, kreativa och lönsamma när de har kontroll över sin egen arbetssituation och kan skapa sitt eget bästa liv, privat eller arbetsrelaterat.  I dessa organisationer förväntas alla vara ledare, så det finns paradoxalt nog mer ledarskap där, även om den formella chefsrollen ibland avskaffats. 

Även om den förändrade synen på ledare och chefsrollen är långt ifrån regel idag, experimenterar man med alternativa strukturer och ersätter traditionella budgetar med prognoser och dynamisk resursallokering, ibland t o m där medarbetare själva väljer vad de vill arbeta med. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skapande av kundvärde av medarbetare som kan vara kreativa och innovativa för att kunna tillgodose kunder ändrade krav. Ledarrollen förändras snabbt och även HR-rollen förändras, från att ha fokuserat mestadels på policies och processer, till att förstå att i framtiden handlar HR-rollen om att skapa förutsättningar för alla att prestera och må bra. Genom att undanröja hinder, kan vi maximera engagemang och medarbetarnöjdhet som kommer att fungera som bränsle för anpassningsbarhet och värdeskapande för kunder i en gemensam riktning.

Frågan är hur HR och ledare utvecklar sig själva när företagen står inför helt nya utmaningar. Vad händer med dessa roller när alla verkar kunna leda sig själva och kanske inte längre är så beroende av en chef? Kommer de att långsamt bli överflödiga när information och kompetens är transparent för alla och makt är inte längre i händerna på några få talanger som befordrades i en värld där högpresterande bedömdes med hjälp av en årlig prestationsbedömning? Eller finns det en alternativ framtida roll som skulle innebära ett naturligt steg när vi lämnar den processorienterade och transaktionella ledarskapssynen bakom oss till förmån för ett arbetssätt mera lämpat för en komplex verklighet? Som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation.

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar.

Under vår Agile People Coach utbildning täcker vi 3 perspektiv:

Individuellt perspektiv (DU OCH JAG)         

  • Att känna dig själv och veta varför du gör det du gör
  • Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör...
  • Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Team perspektiv  (VI I VÅRT TEAM)

  • Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning. 
  • Hur kan man hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas.  

Organisationsperspektiv (VI ALLA)

  • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
  • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
  • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Workshop program

Dag 1

Introduktion till Agile People Coaching och de olika rollerna: Hur duktig är du i de olika rollerna och vilka behöver du förbättra / förstärka? Vad är det för kompetenser som du behöver addera om du arbetar som Agil Coach, ledare eller HR-person och du vill öka dina kunskaper om agilt och människor för att kunna kalla dig en Agile People Coach? 

Psykologisk säkerhet som en grund för en lärande organisation: Vikten av en kultur som genomsyras av säkerhet och förtroende för att öka lönsamhet och innovation - att öka kreativitet genom en kultur där det är ok att misslyckas och försöka igen.

Att stötta människor, team och hela organisationen: Nödvändigt mindset och  typer av informellt ledarskap som kan hjälpa dig på resan mot att bli en bättre coach / ledare.

Min motivationsprofil som en plattform för självledarskap och för att förstå vad som motiverar mig och andra: Att kommunicera effektivt med människor som fungerar annorlunda än du och förstå vad som gör att andra gör vad de gör och hur de motiveras och tänker, är en kunskap som är guld värd att ha. Du får lära dig både vad som motiverar dig själv och vad om motiverar andra och hur man kan överbrygga olikheter för att istället fokusera på hur vi kan använda varje person på bästa sätt, givet de drivkrafter som definierar personligheten.  

Principer och verktyg för att snabbare skapa resultat på förändringsresan: En översikt av de principer, verktyg, metoder och värderingar som kan användas för att öka ett agilt mindset och skapa en snabbare och mer effektiv förändringsresa. 


Dag 2

Konfliktlösning: Grundläggande konfliktteori och förmågan att hitta balansen mellan artificiell harmoni, personliga attacker och kreativ konflikt i ett team eller i en organisation.

Optimera för flöden: Att använda Värdeströmsmappning för att optimera flöden i ett system istället för att arbeta med resursoptimering för suboptimering av avdelningar. 

Teamledarskap: Förståelse för hur ett team utvecklas och mognar och vilka coachande verktyg som finns för att underlätta varje mognadsfas. När är ett team högpresterande och vad är det för risker med för starka och stabila team? 

Organisations Coaching Del 1: Framväxande strategier istället för långsiktig planering, nya sätt att arbeta med strategi, budget, mål, prestationsprocesser och belöningar. 

Organisations Coaching Del 2: Att skapa förutsättningar för en fantastisk kultur där människor kan prestera på sin optimala nivå med en känsla av att vara stöttade och säkra. 

Den lärande Organisationen som Strategi: Buddysystemet för att öka samarbete över gränser och öka möjligheten att tillsammans skapa en fantastisk organisation.  

Slutsats, utvärdering och nästa steg på resan


Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg, principer och kunskaper om hur du kan arbeta för att öka verksamhetsagilitet i din organisation, från att bygga ditt självledarskap till hur du kan leda andra på olika nivåer i organisationen och till slut hur du kan skapa strukturer och kultur som är i samklang och i balans för att nå en gemensam vision. 

Du kommer att bli en del av nätverket runt Agile People, som är ett globalt nätverk av professionella agilister som verkar för att hjälpa alla typer av organisationer att öka verksamhetsagilitet, utan pekpinnar och förutbestämda recept.

Målgrupp

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor. 


Frivillig Certifiering

Den här utbildningen kan leda till en certifiering i Agil HR eller Agilt ledarskap (ICAgile ICP-TAL eller ICP-ALP) om du kompletterar med en 1-dags fördjupningsworkshop och en certifieringsuppgift. Om du vill komplettera med en certifiering i ICP-TAL, så behöver du även anmäla dig till denna dag: https://agilepeople.com/events/events/?id=icEtAgC7


Kursledare

Your course leader and facilitator is Pia-Maria Thorén, who has 25 years of consultant experience from large Swedish and international companies within HR and leadership. She is the founder of GreenBullet and Agile People and the author of the book  Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees).

Kurslokal

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm


Events cancellation policy

If you should have to cancel your registration, notification in writing should be sent to info@agilepeople.com. Please make sure you state the name of the conference/event in the subject line of your email.

- A refund of 85% will be given for cancellations received 60 days before the start of the event

- A refund of 50% will be given for cancellations received between 59 days before 31 days to the start of the event

- A refund of 25% will be given for cancellations received between 30 days before 14 days to the start of the event

- No refund will be issued for cancellations received within 14 days of the event.
You are allowed to send a colleague.

Upcoming events:
Share event: