A

All our events are now delivered online

Date:
2020-08-05 09:00 —
2020-08-19 11:00CEST
Location:
Online
SEK 6,700.00
Regular
Ends on 2020-08-04
Pia-Maria Thorén
9.43 from reviews

Agilt Ledarskap (ICP-LEA) [7 Online Sessioner]


Idag så har de mest progressiva företagen förändrat den formella ledarrollen till en mer "servant leader role" eller coachande, transformativt ledarskap, snarare än den traditionella och kontrollerande chefsrollen. Man har insett att människor är mest produktiva, kreativa och lönsamma när de har kontroll över sin egen arbetssituation och kan skapa sitt eget bästa liv, privat eller arbetsrelaterat.  I dessa organisationer förväntas alla vara ledare, så det finns paradoxalt nog mer ledarskap där, även om den formella chefsrollen ibland avskaffats. 

Även om den förändrade synen på ledare och chefsrollen är långt ifrån regel idag, experimenterar man med alternativa strukturer och ersätter traditionella budgetar med prognoser och dynamisk resursallokering, ibland t o m där medarbetare själva väljer vad de vill arbeta med. Allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för skapande av 

kundvärde av medarbetare som kan vara kreativa och innovativa för att kunna tillgodose kunder ändrade krav. Ledarrollen förändras snabbt och även HR-rollen förändras, från att ha fokuserat mestadels på policies och processer, till att förstå att i framtiden handlar HR-rollen om att skapa förutsättningar för alla att prestera och må bra. Genom att undanröja hinder, kan vi maximera engagemang och medarbetarnöjdhet som kommer att fungera som bränsle för anpassningsbarhet och värdeskapande för kunder i en gemensam riktning.

Frågan är hur HR och ledare utvecklar sig själva när företagen står inför helt nya utmaningar. Vad händer med dessa roller när alla verkar kunna leda sig själva och kanske inte längre är så beroende av en chef? Kommer de att långsamt bli överflödiga när information och kompetens är transparent för alla och makt är inte längre i händerna på några få talanger som befordrades i en värld där högpresterande bedömdes med hjälp av en årlig prestationsbedömning? Eller finns det en alternativ framtida roll som skulle innebära ett naturligt steg när vi lämnar den processorienterade och transaktionella ledarskapssynen bakom oss till förmån för ett arbetssätt mera lämpat för en komplex verklighet? Som fokuserar på värdeskapande för kunder genom att undanröja hinder för prestation.

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur strategi, strukturer och processer, metoder och kultur behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarheten till externa förändringar. Båda böckerna skrivna av Pia-Maria Thorén ingår i kursavgiften i digitalt format.

                                           

Under vår Agila Ledarskapsutbildning upptäcker vi 3 perspektiv:

Organisationsperspektiv (VI ALLA)

 • Hur man kan balansera en agil kultur med agila strukturer och samtidigt stödja en framväxande strategi där människor är involverade i målsättning och skapandet av en gemensam riktning (via OKRs eller andra typer av relativa mål istället för fasta budgetar och prestationsmål) 
 • Hur man arbetar med beteendeförändringar i sociala system för att uppnå ett agilt mindset och en agil kultur genom att förändra hindrande strukturer (årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och belöningar).
 • Att utveckla en Lärande organisation genom att skapa samarbete mellan silos där det är ok att experimentera och göra misstag och lära av dem (förutsätter en plattform av Psykologisk Säkerhet).

Team perspektiv  (VI I VÅRT TEAM)

 • Öka hur snabbt ett team tar sig från nytt och omoget till högpresterande team, genom att använda kunskaper om kommunikation, team och konfliktlösning. 
 • Hur kan man hjälpa team att växa och utveckla sig att vara oberoende och ta ansvar för egna beslut, t ex sådant som rör deras bidrag till organisationens mål och hur de ska belönas.  

Individuellt perspektiv (DU OCH JAG)  

 • Att känna dig själv och veta varför du gör det du gör
 • Reiss Motivation Profile (RMP) visar dina drivkrafter och djupa psykologiska behov och motiv och bidrar till en bättre förståelse för dig själv och ditt ledarskap och varför du gör det du gör...
 • Du får också kunskaper att hjälpa andra att hitta rätt plats i organisationen, givet deras drivkrafter och personlighet och den unika situation som de befinner sig i.

Workshop program: Agile People Ledarskap

Session L1 - Varför agilt ledarskap: Vikten av världstrender och VUCA och nackdelarna med vattenfallsmetoden för att utveckla nya produkter. Problemen med hur vi fortfarande leder och hur vi kan göra istället. Teori X och Y för ledarskap - och exempel. 

Session L2 - Typer av ledarskap: En genomgång av ledarskap genom tiderna och hur det har förändrats till idag. Hur ser vi egentligen på ledarskap och kan vi kategorisera chefer som bra/dåliga ledare? Röda, orangea, gröna och teal organisationer - var är ni?

Session L3 - Vad är agilt ledarskap? Exempel på ledarskapsramverk och olika case. 9 ledarskapsprinciper och trädgårdsmästarmetaforen. Hur man kan stötta en optimal prestation med olika arbetssätt. Mognadsgrad i ledarskapet. 

Session L4 - Att känna och leda dig själv: Känslans intelligens, mentala modeller och mindfulness för ledare. Organisationen som en social konstruktion och våra vanligaste bias och vad vi kan göra åt dem. De fyra själven som en en modell för självutvärdering. 

Session L5 - Effektiv kommunikation: Hur kan man säkerställa att vi kommunicerar effektivt och att det får avsett resultat? Vi undersöker modeller som "The Golden Circle" , "The Rider and the Elephant" och 3 sätt att kommunicera effektivt. 

Session L6 - Team Ledarskap: Att förstå hur team mognar successivt för att bli högpresterande och vilka verktyg och metoder som ska användas i varje mognadsfas. Vi tar vår utgångspunkt i Susan Wheelans teori för grupputveckling. När är ett team högpresterande och vad finns det för faror med för starka och stabila team? Hur hittar man en optimal konfliktnivå och undviker artificiell harmoni/personliga attacker. 

Session L7 - Boundary Spanning: Att arbeta tvärfunktionellt i organisationen och bryta upp silos för att öka kommunikation och kunskapsutbyte både innanför och utanför organisationens gränser. Vi övar på Buddy System och funderar över hur man kan belöna bredare kunskaper snarare än djupare. 


Denna mycket interaktiva kurs ger dig verktyg och visar vägen till hur du kan utveckla dina kunskaper för att kunna arbeta som Agil ledare. Vi bygger din förmåga till självledarskap, hjälper dig att förstå vad som krävs av dig för att leda andra, och till slut hur du kan stötta organisationens förutsättningar (genom nya strukturer och en agil kultur) för att möjliggöra ledarskap på alla nivåer.

Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation. Du kanske har någon typ av HR-roll eller har arbetat som ledare under en kortare eller längre tid. Eller du kanske är en agil coach som känner dig mogen för nya utmaningar genom en fördjupad förståelse för människor och hur HR och chefer behöver förändra sig så att du kan stötta dem i deras framtida roll. Eller också är du en egenföretagare och entreprenör som helt enkelt vill förändra världen 🙂 

Målgrupper

Agila coacher, konsulter, HR chefer, HR Business Partners, HR proffs, linjechefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Onlineleverans

Den här utbildningen levereras helt och hållet via olika virtuella verktyg. Vi använder ZOOM för lärarledda, interaktiva sessioner och ett Learning Management System (utvecklat på plattformen agilepeople.com) för att hitta sessioner, videos och hemarbete. Mural är en digital kanvas som används under lektionerna och där vi använder olika mallar och bilder för övningar. Vi använder också Slack för att hålla kontakten och kommunicera mellan sessionerna.

Under utbildningsperioden tar du del i 2-timmars sessioner 3 ggr / vecka mellan 9-11 på förmiddagen, totalt 12 sessioner. 

Det kommer att vara hemarbete som att titta på videofilmer och göra uppgifter mellan sessionerna - avsätt ungefär en timme mellan varje session till detta. Kursmaterial och böcker levereras digitalt via agilepeople.com. Om du vill genomföra certifieringen så laddas uppgiften upp till vårt system efter genomförda sessioner. Du har färdigställt din uppgift sista dagen om du följer vårt schema.

Vanliga frågor

Finns det några förkunskapskrav? Du behöver inga förkunskaper om agila arbetssätt, HR eller ledarskap för att delta I kursen. Under kursen anpassar vi takten till deltagarnas nivå och lär även av varandra. 

Hur ser processen ut för den här utbildningen? Utbildningen är en kopia av den fysiska versionen, men är anpassad till virtuella verktyg via online-leverans. Du behöver en bra internetuppkoppling och en ostörd arbetsplats med en lugn bakgrund. Vi arbetar i breakout rooms i ZOOM och använder Slack för att kommunicera mellan de lärarledda sessionerna. Vi hjälper till med de virtuella verktygen under de första sessionerna så att alla kan hantera dem på ett bra sätt. 

Är de lärarledda sessionerna schemalagda vid speciella tidpunkter? Ja, de lärarledda sessionerna schemaläggs beroende på vilken kurs du går, på specifika dagar och tider. Se ovan vad som gäller just den här kursen. 

Vad är processen att bli ICAgile certifierad, efter kursen? Certifieringsprocessen startar med att du blir godkänd på den certifieringsuppgift som du färdigställt under utbildningstiden. Certifieringsuppgiften är ett case, där det handlar om att hjälpa ett företag att ändra sina strukturer (arbetssätt, system och processer) och kulturen (värderingar, beteenden och principer) som har gått i konkurs på grund av brist på agilitet. När uppgiften är godkänd av din kursledare, så kan du ladd ner ditt certifikat via en länk från ICAgile.

Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora internationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees) och Agile People Picturebook

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

 • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
 • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
 • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.
Upcoming events:
Share event: