A

All our training is also delivered online

Date:
2021-03-14 08:30 —
2021-03-15 17:00 CET
Location:
Stockholm, Sweden
SEK15,300.00
Early Bird
Ends on 2021-02-14

Agil HR certifieringsutbildning, 15-16 mars 2021

Den här certifieringsutbildningen leder fram till ICAgile Certified Professional – Agile Talent

Under en tvådagarsutbildning går vi igenom:

-Introduktion till det agila synsättet och hur det hänger ihop med Lean och systemtänkande.

-Varför arbeta agilt?

-Vad kännetecknar det agila tankesättet och hur förändras de traditionella HR-processerna ut när vi arbetar agilt?

-Hur bör HR anpassa sitt arbete för att skapa maximalt värde i en agil organisation? Hur bör till exempel rekrytering, utvärderingar av prestationer och lönesättning se ut?

-Vilka konkreta exempel finns det? Hur har andra gjort? Vad fungerar?

-Hur kan man använda agila tekniker som SCRUM och Kanban för HR?

 HR:s roll i en agil organisation:

-Hur kan HR stötta en agil implementation?

-Målsättning och prestationsstyrning på nytt sätt

-Lönesättning och bonusmodeller för en agil organisation

-Jobbroller – behövs de i framtiden?

-Medarbetarundersökningar på agilt sätt

-Hur en HR-avdelning själva kan arbeta agilt, exempelvis genom Kanban och förbättringsmöten

-Vi genomför en sprint tillsammans och övar på att skriva user stories för HR.

-Fördjupning i ett case från tidigare uppdrag genomfört av GreenBullet

-Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer

Metod:

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera  en rad           verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dig inom HR (people function) som vill förstå hur du kan använda agilt arbetsätt i inom HR, Hur HR processer förändras i ett agile sammanhang samt hur HR bättre kan stötta och leda i en agil organisation.

Agile coacher som vill kunna sötta HR och organisationer runt Agila HR frågeställningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Lärare

Frida Mangen och Michael Göthe
Kurslokal

Crisp, Sveavägen 31

Stockholm


Kontakt

academy@crisp.se, +46 8 556 950 15


Avbokningspolicy

Om du skulle behöva avboka din anmälan ber vi dig skicka ett skriftligt meddelande till: agilahrpodden@gmail.com. Se till att du anger namnet på utbildningen som ämnesrad i mailet.

- En återbetalning på 85% av arvodet gäller för avbokningar mottagna 60 dagar före utbildningens början.

- En återbetalning på 50% av arvodet gäller för avbokningar mottagna mellan 59 till 31 dagar före till utbildningens början

- En återbetalning på 25% av arvodet gäller för avbokningar mottagna mellan 30  till 14 dagar före utbildningens början

- Ingen återbetalning kommer att utfärdas för avbokningar som mottagits inom 14 dagar före utbildning. Diskutera med kursledarna för att finna ett nytt kurstillfälle alt skicka en kollega i ditt ställe.


Upcoming events:
Share event: