Login

Register

Login

Register

Date:
February 5, 9:00 am—5:00 pm CET
Location:
Stockholm, Sweden
kr7,500
Early Bird
Ended on December 31, 2019
kr9,000
Regular
Ends on January 31
Pia-Maria Thorén
9.43 from 7 reviews

Framtidssäkra din karriär med Agil HR - en workshop för dig som är nyfiken på agila arbetssätt för HR

Du får den nya boken Agile People Picturebook när du anmäler dig till den här workshopen: 215 illustrationer som sammanfattar vad som är viktigt för framtidens arbetsliv!

Oavsett om du är en agil coach, linjechef eller har någon form av HR-roll (specialist, administratör eller business partner) så behöver du förstå hur din HR-strategi och dina HR processer behöver förändras när du arbetar i ett företag som vill arbeta enligt agila värderingar och öka anpassningsbarhet till externa förändringar.

Hur förändras målarbete och prestationsutvärderingar, utvecklingssamtal, lönesamtal, rekrytering, kompensation och hur vi genomför medarbetarutvärderingar? Vilka specifika kunskaper behöver vi för att driva en agil förändring / transformation från ett mer mänskligt perspektiv? Och finns det fortfarande ett behov av fasta karriärvägar, detaljerade jobbeskrivningar och successionsplanering i framtiden? Hur kan man arbeta på andra sätt och få bättre resultat? Den här workshopen är en fördjupning i specifika HR-processer och hur de förändras när vi börjar arbeta agilt. 

Under utbildningen täcker vi följande områden:

 • Vad karaktäriserar det agila mindsetet och hur förändras de traditionella HR-processerna när vi börjar arbeta enligt agila värderingar och principer.
 • Hur HR behöver förändra sig för att skapa maximalt kundvärde i en agil organisation? Hur du arbetar på nya sätt med HR-processerna som skapar mer värde för dina kunder.

 • Konkreta exempel att inspireras av och hur andra har gjort och vad som fungerat för dem - inga recept för framgång utan inspiration till att börja prova själv

HR’s roll i en agil organisation - lärandemål:

 • Hur HR kan stötta en agil organisatorisk transformation: Utvärdera den nuvarande organisationens struktur och designa en ny struktur som underlättar verksamhetsagilitet, maximerar kommunikation och samarbete inom och mellan team och underlättar värdeflöden. 
 • Att sätta mål och arbeta med prestionsutvärderingar: Utvärdera nuvarande PM-process och identifiera sätt att öka agilt tänkande för att förbättra prestation, ägarskap och utveckling av medarbetarna. 
 • Löner och förmåner för en agil organisation: Beskriv och kontrastera traditionella belöningsstrukturer med agil-vänliga strukturer, diskutera för- och nackdelar och förklara hur man kan anpassa dem att passa i din organisation. 
 • Jobroller – behövs de i framtiden? Utveckla en handlingsplan för att bygga nya kompetenser som kan stötta utveckling av agila tvärfunktionella team och T-formade medarbetare.
 • Medarbetarengagemang på ett agilt sätt: Rekommendera olika motivationsverktyg som kan appliceras i en kontext och beskriv hur de traditionella medarbetarundersökningarna förändras.
 • Rekrytering och kandidatupplevelsen: Designa en rekryteringsstrategi som kan användas för att se till att rätt människor kommer ombord där värderingar, kultur, mångfald och samarbete är viktiga aspekter när beslut fattas om vem som ska rekryteras.  
 • Agilt lärande: Föreslå sätt att underlätta och stötta ett lärande mindset i ett team för att fokusera på styrkor snarare än på svagheter. Growth mindset istället för fixed mindset blir nödvändigt liksom en hög grad av experimenterande för att lära av både framgångar och misstag.  
 • Onboarding: Designa en onboardingupplevelse som gör det möjligt för nya medarbetare att snabbt komma ombord, bli en del av och  förstå vad som är viktiga värderingar i den nya organisationen.  
 • Varför det agila mindsetet är HRs ansvar: Designa ett ramverk inom HR för att öka förmågan till ständig förändring/förbättring som stöttar en agil förändring och förklara hur olika kontexter kan påverka vilket tillvägagångssätt som bör användas.  
 • De nödvändiga förändringarna inom HR-funktionen: Relatera till hur behovet av verksamhetsagilitet påverkar HR-funktionen och organisationen och hur det påverkar HR-teamets roller och beteenden.
 • Praktiska verktyg, mallar och övningar för HR och chefer: Hur en HR-avdelning kan arbeta med agila verktyg och metoder, till exempel med Kanban, Sprintar, Scrum och Retrospektiv 

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi presenterar en mängd olika verktyg som du kan använda när du börjar med ditt eget HR-initiativ. Vi arbetar med praktiska exempel där vi sätter mål på nytt sätt, utvecklar user stories för HR och använder sprintar och Kanban för HR. 

Målgrupper

HR-chefer, HR Business Partners, HR-specialister, HR-administratörer, agila coacher, konsulter, linjechefer, och konsultchefer i både privat och publik sektor. 

Vi har utbildat företag över hela världen, i alla olika branscher, storlekar och med olika inriktning. 


Workshopledare

Din workshopledare är Pia-Maria Thorén, som har 25 års erfarenhet av konsultarbete med stora inernationella företag inom HR och ledarskap. Hon är grundare av Agile People, agil master och författare till boken Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)


Plats

7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Avbokningspolicy

Om du behöver avboka din plats, så behöver ni skicka ett mail till info@agilepeople.com. Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.
-En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.

-En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.

-En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.

-Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart. Du får dock skicka en kollega.

Upcoming events:
Share event:

Price Based Country test mode enabled for testing Sweden. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari