SF1 Introduction to Agile People Principles (14) SE

Grunden i ett agilt synsätt är principer, värderingar, metoder och verktyg som vi behöver börja använda och fatta beslut i enlighet med. Vi behöver förstå hur vi kan frigöra innovationsförmåga och kompetens och för att kunna prestera optimalt behöver vi även veta vad vi behöver sluta göra. Många hindrande strukturer går stick i stäv med […]

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!