Praktisera Agilt Ledarskap

Att leda och navigera när vi inte vet svaret

Lär dig hantera komplexitet

Om du är en ledare som söker personlig utveckling för att navigera i ett ständigt föränderligt arbetsliv, eller om du önskar bli bättre på att motivera och relatera till dina medarbetare, är denna kurs för dig.

Praktisera Agilt Ledarskap” (PAL) är en hands-on utbildning som guidar dig genom framtidens ledarskap, där fokus ligger på medarbetaren och kontinuerligt lärande.

Vi har utformat en flexibel och responsiv kurs för att säkerställa att den är lika anpassningsbar som de agila principer den undervisar. Innan kursstart uppmanas du att reflektera över din egen situation och organisation. Utifrån dina svar och interaktioner under kursens gång skräddarsys utbildningen löpande, så att den bäst möter dina behov samtidigt som vi bibehåller kursens kärninnehåll och övergripande mål.

Skapa engagemang och samtidigt resultat

I det här programmet får du en omfattande inblick i agila värderingar, principer och arbetssätt, samt en djup förståelse för de åtta rollerna inom agilt ledarskap. Du kommer att lära dig hur man anpassar sitt ledarskap för att motivera medarbetare att växa och utvecklas, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet, produktivitet och vinst.

Kursen ger dig insikt i hur olika situationer kräver olika ledarskapsstrategier och hur du kan välja det mest effektiva tillvägagångssättet för att interagera med ditt team. Du kommer att få verktyg för att utöva ett människocentrerat ledarskap och förbättra ditt självledarskap och din personliga utveckling för att bättre kunna mötaframtida krav på ledarskap.

Du får insikt i hur man engagerar medarbetare och hur detta direkt påverkar resultat. Du blir rustad att navigera i en ständigt föränderligt näringsliv och leda ditt team med framgång.

Vår kurs är tillgänglig som en dynamisk 5-dagars workshop eller 25 engagerande 2-3-timmars online-sessioner utspridda över några månader.

Andra program

Alternativa online program

Morgondagens ledarskap

Följande fyra aspekter är avgörande för en framgångsrik organisation i dagens dynamiska miljö. Genom att delta i denna kurs får du kunskap om hur du effektivt kan införliva och förstärka dessa element i både ditt ledarskap och din organisation.

Bygga en flexibel organisation

En agil och responsiv organisation ger dig som ledare möjligheten att arbeta mer strategiskt, eftersom besluten fattas av dem som direkt påverkas. Detta bidrar i sin tur till en minskning av det dagliga operativa arbetet.

Säkra en kultur för kontinuerligt lärande

Kontinuerlig utveckling och lärande är essentiellt för att driva innovation och främja organisatorisk tillväxt. Att bygga upp kompetenser och agera snabbare än konkurrenterna blir en konkurrensfördel för dig och din organisation.

Sätta kunden i fokus

Som ledare skapar du en miljö där medarbetarna kan blomstra och som ger förutsättningarna för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Du organiserar arbete och värdeströmmar med kundens behov i centrum. Genom att involvera medarbetarna i processen ökar både deras engagemang och kundnöjdheten

Ha en unik medarbetarupplevelse

För att både attrahera och behålla medarbetare är det av stor vikt att erbjuda en positiv medarbetarupplevelse, där alla kan vara sig själva och känna sig värderade. Dina medarbetare är företagets mest värdefulla resurs och spelar en central roll i att forma kundupplevelsen, vilket i sin tur påverkar resultatet

Lyft din kompetens med vårt program

Vad som gör denna utbildning annorlunda:

 • Vi genomför individuella intervjuer med alla deltagare för att skräddarsy utbildningen efter gruppens behov och erfarenheter.

 • Som deltagare kommer du att sätta mål (OKRs) för programmet, och din utvecklingen följs upp genom hela programmet.

 • Vi har kompetens och den erfarenhet att följa dig och din organisation genom er agila omvandlingsprocess och erbjuder också coaching av individer eller team, samt konsulttjänster.

Bygg upp egna mål för kursen (OKR)

Att ha en tydlig riktning är avgörande för att bygga Business Agility. Ett av verktygen för en tydlig riktning är mål och nyckelresultat, så kallade OKRs (Objectives and Key Reuslts). Under kursen kommer du att lära dig att använda OKR för dig själv, ditt team och din organisation.

Denna kurs har fyra huvudmål:

 • Du har full insikt och förståelse för agila värderingar, principer och arbetssätt, samt de rätta verktygen för att utöva ett människocentrerat ledarskap.
 • Du förstår hur engagerade medarbetare påverkar ditt resultat. Du låter dina medarbetare växa och utvecklas för att skapa hög kundnöjdhet, produktivitet och lönsamhet.
 • Du är utrustad med de framtida kraven på ledarskap, de åtta Agile Leadership-rollerna och en förståelse för hur olika situationer kräver olika ledarskapsmetoder.
 • Du har en stor förmåga att leda dig själv, vilket leder till en förbättrad förmåga att läsa av och förstå andra människor och välja rätt tillvägagångssätt för att interagera med dem.

Morgondagens ledarskap

Vi har identifierat åtta roller som vi anser är centrala att behärska för att forma framtidens organisation. Under utbildningen kommer vi att genomgå varje roll och diskutera vilka situationer de är mest lämpade för.

Är du intresserad av ett skräddarsytt
program till ditt företag?

För oss är det viktigt att möta din organisations unika behov och krav.

I nära samarbete med er skräddarsyr vi et internutbildningsprogramsom är anpassad till era affärsmål.

Kursinnehåll

Denna kurs är mycket praktisk med verkliga saker som du kan använda. Att bli bra på att använda de åtta rollerna för en agil personalledare är kursens ryggrad. Dessutom har vi valt att fokusera på agila verktyg och koncept som stödjer dessa roller. Saker som t.ex:

 • Agila tankesätt, värderingar och principer
 • VUCA / BANI
 • Teori X & Y
 • Fast kontra växande tankesätt
 • Lärande kontra dömande tankesätt
 • Självorganiserande team
 • De 4 själven
 • De 4 fördomarna
 • Inferensstegen
 • SCARF-modellen
 • Psykologisk säkerhet
 • Cynefin
 • Experiment som är säkra att misslyckas med
 • Ledande och eftersläpande indikatorer
 • En organisation med människan i centrum
 • Tankefällor
 • Interpersonell Mush
 • Omedveten kommunikation

Om du tycker att det låter som en massa modeord kan du vara lugn, du kan fortfarande delta framgångsrikt i kursen.

Hitta ditt Practicing Agile ledarskapsprogram

No event found!
Load More

Andra program

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!