Svenska: Agilt Ledarskap

Svenska: Agilt Ledarskap

Svenska: Agilt Ledarskap
Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
2023-03-08 08:30 —
2023-03-09 17:00 CET


Agilt Leadarskap

2-dagars workshop (ICP-LEA)

Agilt ledarskap innebär att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner att de kan vara sig själva, att de blir sedd och respekterad för den de är. I sådana miljöer känner man sig trygg att komma med nya idéer, man vill göra sitt bästa, vilket leder till innovation och nya sätt att arbeta, men också kräver nytt sätt att leda.

För att leda andra behöver man först förstå sig själv. Denna kurs kommer att ge insikt i hur man får bättre självinsikt, varför man reagerar som man gör och har vissa beteenden, vilket leder till bättre samspel, ledarskap, förbättrad förmåga att se och kommunicera med andra.

I denna kursen får du insikt i vad de grundläggande värden, principer och tankesätt i vad agilt ledarskap innebär, och du lär dig att förstå de utmaningar företag står inför, samt förstå vilka grundläggande ledarskap som krävs för att bygga en agil organisationskultur.

Vem är kursen för?

Utbildningen är för ledare på alla nivåer, eller dig som önskar att blir ledare, samt alla andra som önskar att lära sig vad som krävs för att leda under ständiga förändringar och hur man utvecklar ett ledarskap som hanterar det.

Kursen är för också relevant för Agila Coacher, HR, och konsulter som arbetar i privat eller offentlig sektor som önskar förstå vad agilt ledarskap innebär.

Workshopen

I vår workshop gör vi olika övningar som en praktisk tillnärming hur man jobbar agilt. Innan kursen får alla deltagare tillgång till kursens moduler (beskrivet nedanför) i Agile People Campus, vårt Learning Management System. Där kan man gå igenom teori för att förbereda sig till kursen eller som reflektion efter workshopen.

  Den här utbildningen ger ett Agile People certifikat och kan leda till ICAgile Certificate "Agility in Leadership" (ICP-LEA). För att få en ICAgile certifiering behöver du genomföra en certifieringsuppgift, få den godkänd och efter det kan du köpa certifikatet i vår shop.

  Agile People - ett globalt nätverk

  Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

  Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation via våra medlemskap eller genom att bli en Agile People trainer.


  Detaljerad beskrivning av kursen

  Varför agilt ledarskap

  Vikten av världstrender och VUCA som en drivkraft för en förändrad syn på ledarskap. Vi tittar på skillnaderna mellan vad chefer tror driver deras medarbetare och vad människor egentligen förväntar sig från sina ledare. Vilka attityder och beteenden förväntar vi oss att se hos agila ledare?

  Ledarskapsbeteenden som underlättar agilitet

  Vi upptäcker hur ledarskap har utvecklats och vilka ledarskapsstilar som det har gett upphov till. Vi tittar på vad som fortfarande är relevant och vad som behöver förändras. En stor del av förändringen kommer av att förstå hur Makt & Påverkan förändras. Till slut djupdyker vi i vilka kunskaper och kompetenser som vi behöver utveckla för att öka vår egen personliga agilitet.

  Att lära känna sig själv

  Att leda andra börjar med att utveckla vårt självledarskap. I den här sessionen upptäcker vi sätt att bli medvetna om vår egen upplevelse och undersöker våra egna fördomar och biases och hur vi kan bli mer medvetna om dem och jobba för att minimera dem. Slutligen tittar vi på mentala fallgropar för ledarskap och hur vi kan arbeta med dessa för att bli bättre ledare.


  Utveckla och leda dig själv

  Vi bekantar oss med Clear Leadership modellen som är utvecklad av Gervase Bushe och hur vi kan utveckla de 4 själven hos en ledare: Ditt metvetna jag, ditt beskrivande jag, ditt nyfikna jag och ditt uppskattande jag. Här undersöker vi olika kontexter där vi övar på att omsätta dessa i praktiken, vilket innebär att ge och få feedback, gå in i en coachande ledarskapsroll och att avväpna konflikter genom att skapa interpersonell tydlighet.

  Effektiv kommunikation

  Att kommunicera effektivt och relatera till andra och upprätthålla hälsosamma relationer såväl som att påverka människor i en gemensam riktning kräver övning och förståelse för kommunikationsdynamik. Här arbetar vi med flera olika mentala modeller för kommunikation: produktiva konversationer och kraften i att berätta historier för att få människor att agera. Vi undersöker 3 typer av historier som vi kan identifiera och mönster för att berätta övertygande historier som ledare.

  Våra böcker

  Som kursdeltagare kan du läsa en flipbook version av våra böcker; Agile People, Agile People Principles, and the Agile People Picturebook via vår Campus.  Avbokningspolicy

  Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till [email protected] Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

  • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
  • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
  • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
  Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
  2023-03-08 08:30 —
  2023-03-09 17:00 CET
  SEK 14,900.00
  Regular
  Ingela Moene
  Sweden
  9.4
  Upcoming events
  Share event:

  Lets keep in touch - yoin our community on LinkedIn