ICAgile Certified Professional - Agile Talent (ICP-AHR) ICAgile Certified Professional – Agile Talent (ICP-LEA) Authorized Instructor Agile People Coach
Jenny har jobbat som agil coach sedan 2012. Har erfarenhet av storskalig transformation i organisation med 14 000 anställda. Specialiserad i att röra sig mot en kultur av buisness agility. Inriktning transformation med organisationsutveckling och förändring, samt kund o värdedriven innovation och produktutveckling. De senaste åren har fokus varit på att utbilda och coacha ledningsgrupper. 

Certifierad i professionellt agil ledarskap ” att leda med agilitet”, och agil HR. Facilitator hos ICAgile. Certifierad i Large scale scrum och Scale agile framework samt SPC, prosci change management, Reiss motivation profile (motivationscoach). Professionell coach ICF. 
Upcoming events
Past events