Jenny Persson

ICAgile Certified Professional - Agility in HR (ICP-AHR) ICAgile Certified Professional – Leading with Agility (ICP-LEA) Authorized Instructor Agile People Coach ICAgile Certified Professional - People Development (ICP-PDV) ICAgile Instructor | Leading with Agility (ICP-LEA) ICAgile Instructor | Agility in HR (ICP-AHR)
Jenny har jobbat som agil coach sedan 2012. Har erfarenhet av storskalig transformation i organisation med 14 000 anställda. Specialiserad i att röra sig mot en kultur av buisness agility. Inriktning transformation med organisationsutveckling och förändring, samt kund o värdedriven innovation och produktutveckling. De senaste åren har fokus varit på att utbilda och coacha ledningsgrupper. 

Certifierad i professionellt agil ledarskap ” att leda med agilitet”, People development och agil HR. Facilitator hos ICAgile. Certifierad i Large scale scrum och Scale agile framework samt SPC, prosci change management, Reiss motivation profile (motivationscoach). Professionell coach ICF. 

Ledningsgrupper som gått kurser med mig har gett mig följande feedback:
-Jenny är bra på att styra och leda samtalen och på att ge oss utrymme att ha diskussioner
-Jenny har så positiv energi, hon bidrar till lugn och det fina klimatet i gruppen
-Jag kan komma efter en hektisk vecka och ändå landa här och nu. Jennys lugn gör att man kan stanna upp och verkligen gå in i kursen
-Jenny vågar stanna kvar i svårare frågor, det finns en vilja att alla förstår och landar i kunskapen. Tycker att hon säkerställer att alla kommer till tals och tar reda på alla i gruppen.
-Jenny bromsar där det behövs, pushar där det behövs, bra! Bollar på ett bra sätt med konkreta exempel. Bra på att hålla oss igång. Ställer följdfrågor som gör att man får tänka ett varv till.
-Jenny är bra som tränare, fångar upp våra resonemang bra!
-Jenny går in och styr diskussionerna på ett bra sätt när vi svävar ut
-Jenny är bra som tränare, håller tråden men ger samtidigt utrymme att sväva ut ibland. Har positiv energi och bidrar till lugn.
-Jenny utmanar mig i mina tankebanor jättebra!
-Jenny som tränare är bra! Utmanar oss, ställer riktade frågor, låter ingen sitta tyst så man måste ha fokus här och nu. Jättebra!
-Jenny som tränare är jättebra! Kunnig inom området, ställer bra frågor och är bra på att moderera.
-Jenny lever som hon lär.

Upcoming events
Past events