Synergi Över Tidszoner

Hur Vi Förenade Två Kontinenter

I ett uppdrag arbetade vi att optimera ett nära samarbete och synergi hos en kund som hade organiserat sin Forsknings- och utvecklingsavdelning i både Indien och Sverige, dvs. både över kontinenter och olika tidszoner

För att säkerställa ett skräddarsytt och samordnat angreppssätt etablerade vi ett team, med en Agile Peole Coach i Indien, och en i Sverige. Vår första åtgärd var en grundlig analys av det aktuella läget, dvs den rådande situationen i respektive land.

Denna analys ledde till skräddarsydda förbättringar och en omorganisationsplan som tog itu med avdelningens unika utmaningar och möjligheter. Vårt primära fokus var att coacha ledningsgruppen för att de skulle kunna genomföra dessa förändringar på ett effektivt sätt.

En viktig förändring var att utvecklingsteamen samordnades kring värdeströmmar, vilket gav en gemensam vision och förståelse för projektleveranserna. Vi lade stor vikt vid att coacha ledare och ledningsgrupper för att utveckla ledarskapsförmågor och ett coachande förhållningssätt. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt för dem att bygga effektiva team, främja samarbete och uppnå synergistiska resultat.

Genom vårt engagemang över kontinenterna blev vi en katalysator i hjärtat av teamens omvandling, hjälpte dem att upptäcka ett fnytt syfte. Detta höjde inte bara deras prestationer utan underlättade också meningsfulla, bestående förändringar, vilket resulterade i att hela organisationen blomstrade, obehindrad av geografiska gränser.

Share the Post:

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!