Våra utbildningar

Utveckla dig i din nuvarande roll eller rusta dig för ditt nästa karriärsteg genom att delta i en av våra specialiserade kurser eller program.

Våra populära kurser kan skräddarsys som internutbildningar utifrån ert företags specifika behov.

Våra kurser

Vi erbjuder workshops och online-utbildningar inom People & Business Agility. Samtliga av våra kurser är ackrediterade av ICAgile. Hittills har över 4500 deltagare från hela världen deltagit i våra utbildningar, och vår ambition är att fortsätta inspirera individer och företag globalt.

När vi levererar våra kurser tillämpar vi en pedagogisk metod  “Training from the Back of the Room” baseras på forskning om hur hjärnan bäst tar till sig och behåller ny information. Denna metod sätter deltagaren i fokus och erbjuder en engagerande, deltagarcentrerad inlärningsupplevelse – ett effektivt sätt att förvärva ny kunskap

Business Agility
Foundation

Med Business Agility Foundations får du förståelse för den tankeförändring som är nödvändig för att införa agilitet i verksamheten. Genom att tillämpa det agila mindsetet uppnår du en mer flexibel och responsiv affärsstruktur

Leading
with Agility

Morgondagen ställer nya krav till ledare. Utövar du det ledarskap du siktar på? Att bli en god ledare sker sällan av en slump. Processen att förändra andra börjar med insikten och förståelsen av ditt eget jag.

Agility
in HR

I dagens arbetsliv är en inspirerande medarbetar-upplevelse nyckeln. Lär dig att skräddarsy din HR-praxis för att passa organisationens behov och därigenom öka medarbetar-engagemanget.

Agile People
Development​

Vår kurs i medarbetarutveckling utrustar dig med de viktiga kompetenserna som behövs för att inspirera, motivera och få medarbetare och team att engagera sig fullt ut i en agil organisation – en nödvändighet i morgondagens arbetsliv!

Agility
in Finance

Agil finansstyrning ger dig insikt i övergången från traditionell budgetering till dynamisk verksamhetsstyrning. Vad som krävs av en finansfunktion för att verkligen driva på affärsagilitet och främja en mer anpassningsbar organisation.

Våra program

Önskar du nyfiken på att lära dig om Business Agility? Våra program har olika inriktningar och består av kurser som tillsammans ger en mer helhetlig förståelse.

Att förstå de agila principerna där man sätter männsikan i centrum kan vara nyckeln till att utvecklas i din befintliga roll eller öka din attraktivitet inför nya karriärvägar. Anmäl dig till en av våra kurser för att utveckla dig själv professionellt.

Läs mer för att se vilket program som passar bäst för dig! 

 

Agility in Leadership
Program

Detta programmet ger dig de färdigheter som krävs för att leda och navigera i en ständigt föränderlig affärsvärld.Att förändra andra börjar med att förändra dig själv.

Lär dig hur du kan utvecklas och skapa en arbetsmiljö där varje individ har möjlighet att nå sin fulla potential.

.

Agile People Coach
Program

I arbetslivets framtid kommer ledare ta en mer coachande roll. Det handlar om att engagera sig helhjärtat i dina medarbetares utveckling och att stärka ditt team så att de presterar på topp.

Lär dig vilka ledarskapsfärdigheter som krävs för att förstå vilken roll du behöver ta i olika situationer.

Agility in HR
Program

Detta program erbjuder värdefulla insikter i HR:s roll som en aktiv kraft för att främja organisatorisk smidighet.

För att skapa en attraktiv medarbetarupplevelse är det essentiellt att förstå organisationens unika behov samt att behärska konsten att utveckla och motivera medarbetare inom en agil kultur.

Att praktisera Agilt
Ledarskap

Lär dig om agilt ledarskap i denna praktiska kurs och få de färdigheter som krävs för ett människocentrerat ledarskap.

Kursen erbjuder en djupgående förståelse för agila värderingar och principer, samt ger de verktyg som du behöver för leda team  framgångsrikt. Vi menar att en kurs om agilitet måste vara agil i sig själv och du utvecklas i den takt som passar dig.

 

Är du intresserad av ett skräddarsytt
program till ditt företag?

För oss är det viktigt att möta din organisations unika behov och krav.

I nära samarbete med er skräddarsyr vi et internutbildningsprogramsom är anpassad till era affärsmål.

Här hittar du din nästa kurs!

Inget evenemang hittades!

Vårt kursledarteam - Specialister bakom varje kurs:!

Martin Berg

Martin har mer än ett decenniums erfarenhet som agil coach och expert inom förändringsledning, dedikerad till att hjälpa organisationer att förbättra sina agila metoder. Hans tillvägagångssätt kombinerar en djup förståelse för mänsklig dynamik med hans förmåga att skapa flexibla, motståndskraftiga system som främjar innovation och effektivitet.
Martins mål att förbereda och stärka organisationer för en bättre framtid genom att nyttja den mänskliga potentialen som vi alla har inom oss.

Ingela Moene

Ingela är en HR-ledare med omfattande erfarenhet inom global HR strategi och ledarskapsutveckling. Med en bakgrund i ledande befattningar önskar hon att stödja individer, ledningsteam och hela organisationen i deras strävan efter Business Agility. Hon förespråkar en medarbetarcentrerad företagskultur som en nyckelfaktor för att effektivt uppnå strategiska mål.

Daniel Wester

Jag brinner för människor och ledarskapsutveckling. Jag är en erfaren coach inom Agile och Lean, och hur man kopplar ihop metoderna och principerna för konkreta resultat. I kundorganisationer är jag bra på att hjälpa människor och team att gå framåt genom att skapa fysiologiskt säkra miljöer.

Pia-Maria Thorén

Pia-Maria, grundare av Agile People och författare till Agile People, är specialiserad på att driva organisatorisk agilitet genom HR, ledarskap och motivation. Hon skapar arbetsplatser där medarbetarna presterar bättre och känner sig engagerade, och bidrar till framgångsrika omvandlingar ur både ekonomiskt och mänskligt perspektiv

Anders Frantz

Jag har erfarenhet av datorprogramvara och är specialiserad på verksamhetsutveckling, lean-agile-metodik, coaching, projektledning och mobila applikationer. Jag har en examen från Chalmers tekniska högskola och har en bakgrund inom platsbaserade tjänster och starka färdigheter inom produktägande.

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kul att du vill veta mer om skräddarsydd utbildning!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Skicka ett e-postmeddelande genom att klicka på knappen nedan! Jag gör mitt bästa för att återkomma samma dag :)

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!