Konsultation och coachning

För att uppnå strategisk flexibilitet måste företag vara snabbrörliga och omfamna kontinuerligt lärande, stödja sig på ett responsivt feedbacksystem, ha anpassningsbara ledare, dynamisk resursallokering och underhålla en smidig organisatorisk struktur. 

Nyckeln till framgång i förändring ligger i att engagera och få med sig medarbetarna på resan. Vi vill hjälpa dig att leverera på din förändringsprocess med våra kundanpassade lösningar som hjälper dig utifrån dina nuvarade förutsättningar att nå dit du vill. 

Vi kan hjälpa dig med dina utmaningar

Med vår strategiska rådgivning och expertis står vi vid er sida i tillväxtresan mot affärsagilitet, guidar er genom förändringsprocessernas utmaningar och sätter en företagskultur i fokus där ständiga förbättringar och nytänkande är i centrum

I dagens affärslandskap önskar de flesta företag att bli mer flexibla, kunna reagera snabbare på förändringar och bemöta utmaningar i markanden på effektiva sätt. Det är dessa problemställningar vi tar oss an dagligen. Vi tror fast på att affärsagilitet engagerar medarbetare, vilket inte bara leder till  och nöjdare kunder, utan även till ökad leveranskapacitet och därmed förbättrat resultat.

Högre
medarbetar-
engagemang

Nöjdare
kunder

Ökad
leverans-
kapacitet 

Förbättrade
resultat

“Vårt samarbete med Agile People på Volvo Cars Retail Solution var mycket givande. Agile People hjälpte till att identifiera våra operationella ineffektiviteter och ledde utvecklingen av en ny, mer effektiv metod för hantering av vårt produktportfölj.

Deras insikter i riktig prioritering och beslutsfattande har lett till avsevärda förbättringar, samtidigt som de utrustade oss med effektiva verktyg och strategier för att hantera nya utmaningar och driva kontinuerliga förbättringar."

Kundanpassade lösningar

Våra konsult- och coachningstjänster anpassas specifikt efter din organisations behov.

Medvetenhet

Ökad medvetenhet för förändring.
Vi hjälper företag att skapa medvetenhet genom att belysa de underliggande drivkrafterna för förändring, då förståelsen av VARFÖR är det första steget i en framgångsrik omvandling.

 

Utbildning

Komptensutvekling.
Vi förbereder ditt team för att förstå, anpassa sig till, och leda förändringar. Våra utbildningsprogram är anpassningsbara och utformas efter ditt företags unika behov.

Coachning

Stöd genom förändringen.
Vi är vid din sida genom hela förändringsresan. Våra erfarna coacher, som kan visa till resultat, bistår dig i att framgångsrikt genomföra förändringsprocesser genom både personlig coachning och grupphandledning.

Implementering

Strategisk rådgivning.
Genom ett nära partnerskap med dig och dina medarbetare erbjuder våra konsulter stöd tills ditt företag har implementerat de nya arbetsprocesserna och tänkandet fullt ut.

 

Repetition

Förändring och kontinuerliga förbättringar är en oavbruten resa.

Rådgivning

Vi erbjuder konsulttjänster som fokuserar på era specifika utmaningar, med en drivkraft för kontinuerlig förbättring. Genom grundliga utvärderingar identifierar vi er organisations svagheter och potential. Utifrån dessa insikter skapar vi skräddarsydda utbildningsprogram och coachning, designade för att ge era medarbetare de färdigheter som krävs.

Vårt engagemang ligger i att erbjuda helhetslösningar, anpassade efter era unika behov, från optimering av processer till hantering av förändringar. Vårt mål är att kultivera en ständigt förbättrande kultur, stärka ert team och säkerställa er framgång på lång sikt genom ett nära och stöttande samarbete.

Kontakta oss för mer information – vi är här för att hjälpa dig!

Jag har ett starkt analytiskt tankesätt, djup branschkunskap och en dokumenterad förmåga att leverera effektiva lösningar för kunderna

Coachning

Vi erbjuder heltäckande coachningstjänster som omfattar coachning, peer learning och facilitering. Våra erfarna coacher ger personlig vägledning till individer och team och hjälper dem att övervinna utmaningar och nå uppsatta mål. 

Med våra program för ömsesidigt lärande engageras deltagare i interaktiva diskussioner, utbyte av erfarenheter och kollektiv kunskapsinhämtning. Våra facilitatorer garanterar effektiva, målinriktade samlingar, workshops och gruppsessioner, alla utformade för att maximera utfall och insikter.

Genom att kombinera coachning, peer learning och facilitering, stimulerar vi personlig och professionell tillväxt, förbättrar samarbetsdynamik och möjliggör kraftfulla gruppdiskussioner. Kontakta oss för att etablera en arbetskultur där kontinuerligt lärande, gemensamt samarbete och hög prestation står i centrum.

Jag tillför en unik blandning av expertis, strategiskt tänkande och en beprövad erfarenhet för att driva din organisations framgång.

Utvalda uppdrag som visar vår expertis

Vi har bred erfarenhet av coaching och rådgivning. för att du ska få insikt har vi valt ut några:

Samarbeta med vårt konsultteam

Martin Berg

Martin har mer än ett decenniums erfarenhet som agil coach och expert inom förändringsledning, dedikerad till att hjälpa organisationer att förbättra sina agila metoder. Hans tillvägagångssätt kombinerar en djup förståelse för mänsklig dynamik med hans förmåga att skapa flexibla, motståndskraftiga system som främjar innovation och effektivitet.
Martins mål att förbereda och stärka organisationer för en bättre framtid genom att nyttja den mänskliga potentialen som vi alla har inom oss.

Ingela Moene

Ingela är en HR-ledare med omfattande erfarenhet inom global HR strategi och ledarskapsutveckling. Med en bakgrund i ledande befattningar önskar hon att stödja individer, ledningsteam och hela organisationen i deras strävan efter Business Agility. Hon förespråkar en medarbetarcentrerad företagskultur som en nyckelfaktor för att effektivt uppnå strategiska mål.

Daniel Wester

Jag brinner för människor och ledarskapsutveckling. Jag är en erfaren coach inom Agile och Lean, och hur man kopplar ihop metoderna och principerna för konkreta resultat. I kundorganisationer är jag bra på att hjälpa människor och team att gå framåt genom att skapa fysiologiskt säkra miljöer.

Pia-Maria Thorén

Pia-Maria, grundare av Agile People och författare till Agile People, är specialiserad på att driva organisatorisk agilitet genom HR, ledarskap och motivation. Hon skapar arbetsplatser där medarbetarna presterar bättre och känner sig engagerade, och bidrar till framgångsrika omvandlingar ur både ekonomiskt och mänskligt perspektiv

Anders Frantz

Anders har stor erfarenhet av förändringsledning och ledarskapsutveckling och brinner för att skapa förutsättningar för människor och organisationer att nå sin högsta potential och successivt förändra organisationssystemet så att det harmoniserar med
värdeskapandet.

Våra kunder

Vi är stolta över att ha ett brett spektrum av kunder valt att inkludera oss i sina resor mot tillväxt och förändring. Vårt samarbete sträcker sig över olika branscher, inklusive allt från nystartade innovatörer till etablerade multinationella aktörer.

Våra kunder värdesätter innovation, ständiga förbättringar och investerar i sina medarbetare. Vi har sett deras prestationer och de positiva effekterna av våra tjänster. Deras beslutsamhet att ligga steget före i ett dynamiskt affärslandskap inspirerar oss och vi ser på våra kunders framgång som vår motivation.

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Anders och jag arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Martin och jag arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!