Leading with Agility

ICP-LEA

Lever du upp till dina ledarskapsideal?

Praktiserar du det ledarskap du strävar efter? Att bli den ledare du vill vara sker inte av en slump, utan genom att ständigt arbeta med att utveckla sig själv och växa som person. Om du vill inspirera till förändring hos andra behöver man börja med att själv vara den förändring du vill se.

Agilt ledarskap handlar om att skapa en miljö där varje individ kan prestera på topp. För att kunna leda andra måste vi först förstå oss själva och nyckeln till effektivt ledarskap börjar med självledarskap. Förbättra dina ledaregenskaper genom att utveckla en anpassningsbar och flexibel ledarstil. 

Innan du kan leda andra effektivt behöver du förstå självledarskapets värde, vara medveten om dina egna fördomar, inse hur ditt beteende påverkar andra och förstå kommunikationens avgörande roll i relationer.

Denna kurs ger dig djupare insikter i ditt eget beteende, varför du agerar som du gör, och hur du kan använda denna självkännedom i interaktioner med andra.

Vad kursen kommer att ge dig:

Du kommer att lära dig:

 • Förstå skillnaden mellan makt och inflytande i organisationer, hur man uppnår och använder vad, och deras effekter på relationer och beslutsfattande.
 • Hur man utvecklar självinsikt och lär känna sig själv bättre, dessa insikter gör att du kan förstå egna reaktioner och kan bättre hantera utmaningar.
 • Hur man tillämpar emotionell intelligens i relationer, förstår och hanterar känslor, förbättrar kommunikationen, löser konflikter och bygger starkare band med andra
 • Utforska olika ledarskapsstilar och hur du effektivt kan anpassa ditt ledarskap utifrån situationen och individ.

Vår kurs är tillgänglig som en dynamisk 2-dagars workshop eller 10 engagerande 2-3-timmars online-sessioner.  Kursen ger dig  en professionell certifiering i Agility in Leadership with Agile People och ICAgile.

Varför välja denna utbildning

Att investera i sin egen personliga och yrkesmässiga utveckling blir alltmer centralt. Denna kurs riktar sig till dig som innehar en ledande position och som önskar stärka din roll, eller till dig som siktar på att bli en ledare i framtiden.

Kursen ger dig ny kunskap, verktyg och det mindset som behövs för att driva effektiva resultat, bygga solida relationer och skapa en positiv, anpassningsbar arbetsmiljö. Du lär dig utveckla situationsanpassade ledaregenskaper och hjälper dig att hantera dagens dynamiska affärslandskap. Stärk dina karriärutsikter och bli en del av ett professionelt nätverk  som praktiserar ett ledarskap där individens utveckling står i centrum.

I våra interaktiva gruppsessioner består lärandet av att dela  erfarenheter, reflektioner, och åsikter, och den teoretiska delen får du via vårt Learning Management System (LMS).

Ta det första steget mot att bli den ledare du önskar bli.

Våra program

Denna kurs är en del av dessa program

Vem passar kursen för?

Ledare

Ledare på alla nivåer som ser värdet av att utveckla en samarbetsorienterad, människocentrerad organisation och som är engagerade i att utveckla sina team

Agila coacher

Agila coacher som vill lära sig mer om den mänskliga aspekten av agila arbetssätt för att bättre kunna bygga effektiva team och samarbete i organisationer.

Konsulter

Konsulter som vill fördjupa sin agila förståelse för att bättre kunna stödja kunder i agila omställningar.

HR

HR-medarbetare på alla nivåer som vill förstå och utveckla processer och ledarskap som sätter människan i centrum.

Agila människor

Nyfikna personer som konstant önskar lära sig nya tankesätt och som tror på organisationer som sätter människan i centrum.

Vad gör våra kurser & utbildningsprogram unika

Interaktivt lärande

Våra utbildningar lägger stor vikt vid interaktivt lärande. Genom engagerande gruppdiskussioner lär vi oss av varandra, där varje kursdeltagare bidrar med sina erfarenheter, reflektioner och synpunkter i en gemensam dialog.

Professionellt certifikat

Kursen leder till en Professional Certification med Agile People och ICAgile. Alla våra utbildningar är ackrediterasde av ICAgile, ett ledande globalt ackrediterings- och certifieringsorgan, något som  säkerställer en kvalitativ inlärningsupplevelse och  resultat

Agila People Campus

Som deltagare i våra kurser och workshops får du tillgång till vårt Learning Management System (LMS). Där kan du fördjupa dig i teori och tillägna dig nya kunnskaper i din egna takt.

Praktiska verktyg och ett nytt nätverk

Utbildningen ger dig nya färdigheter och praktiska verktyg, samtidigt som du skapar värdefulla kontakter. Vi arrangerar regelsbundet olika webinarer för att ytterligare berika din lärandeupplevelse.

Hitta datum för nästa utbildning

Inget evenemang hittades!

Mer information om kursen

Kursbeskrivning

Workshoparna online och på plats omfattar tio huvudämnen och beskrivs mer detaljerat i vår kursbeskrivning.

Tre perspektiv

Utbildningen täcker tre olika perspektiv, individ, team och  organisationsnivå.

Lärandemål

ICAgile ackrediterar våra kurser och program, och alla våra kurser har ett detaljerat beskrivning av lärandemålen.

Andra kurser

Course Description

This course is divided into two parts, Agile People Fundamentals and Leading With Agility, and each part has five engaging sessions. Uncover the essential principles and practices of Agile People Fundamentals, followed by a deep dive into Leading With Agility.

Agile People Fundamentals

Session F1: Introduction to Agile People and Important Principles/Tools
The foundation of Agile Peoples’ mindset is about the principles, values, methods, and tools we need to start using to release competence and innovation – and what we stop doing. We discuss your challenges and go through the certification assignment. This session is an introduction to the agile way of working and thinking.

Session F2: Psychological Safety as a Foundation for a Learning Organization
The importance of an approach that is permeated by security and confidence to increase profitability and innovation is emphasized in this session – we need psychological safety to increase creativity through a culture where it is ok to fail fast and try again. We play “The Psychological Safety Game” to facilitate the dialogue about complex topics.

Session F3: Emerging Strategies, Structures, and Goals
Emerging strategies instead of long-term planning, new ways of working with strategy, budgets, goals, performance processes, and rewards. Using value stream mapping to optimize flows in a system instead of working with resource optimization and sub-optimization of departments. Mindset Slider exercise. WoWs to be used: Beyond Budgeting, OKRs, Impact Mapping, VSM, etc.

Session F4: Building Conditions for an Agile Culture
In this session, we explore how you can create conditions for a fantastic culture where people can perform at their optimal level, feeling supported and secure. The gap between structures and culture/values is discussed. Structure – Culture Misfit Role Play. The importance of country culture for an Agile transformation.

Session F5: Creating Conditions for Change
In today’s fast-moving and complex environments, we are challenged as people and as organizations to be much more responsive and adaptable to have the capacity to navigate in complexity. How can we make sense of things when things keep changing? How can we make decisions and act when we don’t have all the information we need most of the time?

In this module, we explore VUCA, try out a sense-making and decision-enabling framework for leaders (CYNEFIN), and explore what enables our organizations to become genuine learning organizations.

Talent Acqusition

Leading With Agility

Session L1: The Why & What of Leading with Agility
In this session, we explore the changing environment & dynamics that call for a different leading and following approach.  We look into the misalignment between what managers think drives their people and what people – knowledge workers – expect from managing and leading them.  Finally, we explore our understanding and expectations. What are some of the attitudes, expectations, and concrete behaviors we hope to see from people who lead with agility?

Session L2: Behaviors that Enable Agility
When you wish to make a radical change or transformation, understanding three things enables you to shift.  Where are we coming from, where are we now, and where are we heading toward? This session explores the evolution of leadership theories and which leadership styles and approaches they have given birth to.  We determine what is still relevant. And what needs to change.  A big part of that shift comes from understanding the nature of Power & Influence and how we gain power might be changing. Finally, we look into specific qualities & competencies we can cultivate and develop to increase our agility.

Session L3: Knowing & Connecting with Yourself
If we cannot understand and embrace ourselves, we have little hope for fully understanding and accepting others. Understanding why we react to things in specific ways gives us the insights and ability to choose our responses better and change how we show up in our interactions. Leading others starts with developing our self-leadership. In this session, we explore ways to map and become more aware of our own experiences. We dive into heuristics – cognitive biases – to understand how they work and influence our thinking, how we can become more aware of them, and, most importantly, how we can counter them. Finally, we explore specific leadership mind-traps and how we can unlock those mind-traps to show up in better ways as leaders.

Session L4: Developing & Leading Ourselves
Having gained some insights into how we can know and connect with ourselves to choose how we respond to situations and show up in our interactions with others, it’s now time to put that into practice. We familiarise ourselves with the Clear Leadership model developed by Gervase Bushe and create the leader’s four selves. The Aware Self, the Descriptive Self, the Curious Self, and the Appreciative Self. We explore several different contexts where we can put these into practice. To better check in with people, give and receive effective feedback, step into coaching leadership, and defuse conflicts through creating interpersonal clarity.

Session L5: Skillful Communication
Communicating effectively, relating to others, creating and maintaining healthy interactions, having productive conversations, and ultimately influencing others require both practice and an understanding of the dynamics of effective communication. In this session, we work on the dynamics of effective communication through the lenses of several mental models, the dynamics of productive conversations, and the power of compelling storytelling to move and influence others.  We explore three types of stories we can learn to identify and narrative patterns that help you tell compelling stories as a leader. 

The Training Cover Three Perspectives:

 

Individual
Perspective​

You

 • Knowing yourself and why you do what you do.
 • Developing yourself and understanding biases, mind traps, and how to avoid judging.
 •  Communicating effectively using storytelling and visualization are powerful tools.
 • Coaching others to find their perfect place in the organization taking their personality, interests, and passions into account.

Team
Perspective

We
In Our Team

 • How to increase the pace from immature to mature high-performing teams, using skills for communication, leading, coaching, and conflict resolution.
 • How to grow and develop teams to be independent and empowered to make their own decisions, for example, about their contribution to the organization’s goals or salaries.

Organizatinal
Perspective

All
Of Us

 • How to balance an agile culture with an agile structure, providing enough support for emerging strategies where all people are involved in setting the direction.
 • How to work to change behaviors by removing limiting structures like annual budgets linked to fixed performance targets and individual bonuses.
 • Create conditions for a Learning organization where it’s ok to make mistakes and learn from them, which requires a platform of Psychological Safety.

Learning Outcomes - Leading With Agility

Why And What Of Leading With Agility

New Organizational And Leadership Capabilities We Need Today

 • Organizational Agility Capability
  • For most of the 20th century, organizations have been optimized to increase efficiency and maximize production in large part by exploiting economies of scale.
  • Organizations need to optimize for increased innovation and accelerated learning to survive and continue to remain relevant. Examples of effective capabilities used for agility are:
   • An innovative culture: An organization-wide mindset to seek and explore and a cross-functional ability to quickly spark, develop and implement new ideas.
   • A nurturing collaborative environment: a work environment where workers are inspired and they can thrive and create.
   • The ability to continuously adapt: The ability to adaptively respond to rapidly changing external conditions, including the ability to evolve value streams continuously, product, and strategy. Continuous adaption extends beyond incremental improvement of discrete processes to include broader, deeper, enterprise-wide change.
   • Organizational learning and sense-making: A systemic capability to sense the unfiltered, often-chaotic external environment and then make sense of it by synthesizing diverse perspectives into coherent accounts capable of driving decisions, innovation, and policy. Traditionally leadership instructs the rest of the organization. In the learning organization, the rest of the organization instructs leadership.
   • Continuous engagement: The ability to stay engaged and aligned with employees, customers, partners and other stakeholders, even as internal and external conditions continuously change. Relying on a few fixed communication pathways for the sake of efficiency no longer suffices when conditions are emergent, the source of meaningful signals is unpredictable, and structure is dynamic.
 • Why Agility in Leadership is Needed
  • Organizations must transform to develop the new capabilities required to face the challenges of the world we live in today. To lead our transformed organizations effectively, we must also transform ourselves as leaders. The leadership and management practices developed to manage efficiency and production-focused organizations are not suitable for leading learning organizations or for cultivating innovative cultures. Transformation is continuous and never-ending — there is no end-state; rather, the organization is continually improving and evolving.
  • Provide an opportunity for leaders to discuss how traditional approaches to management and leadership don’t always meet the needs of our transforming organizations. In particular, leaders will self-assess to determine how they might need to change their own behavior and attitudes to properly serve the needs of 21st-century organizations.
  •  

Behaviors That Increase Agility 

 • Understanding Power & Influence
  • There is a difference between the vested authority of a title and the ability to influence by other means. Understanding the situational factors is key to applying the appropriate style of power and influence. Provide ways of assessing the need for power in various situations to understand the difference between positional and natural authority, especially in regard to influencing people. Ground this discussion in the culture of innovation that agile leaders strive to create and the ways various forms of power and influence could undermine or promote that.
  • For example, how do you know what kind of power or influence to exercise at any given time? What are the variables to consider as you make your choice? Even if you have to take direct control, how do you enable people to engage and transition to greater empowerment over time? Be clear about the difference between the vested authority of a title and the ability to influence through other means. How effective is coercion or force as a means of persuasion in today’s workplace?
 • Leadership Styles
  • Leaders often associate effective leadership with particular leadership styles. However, even though a given leader may have a predominant leadership style, the agile leader understands the need to expand their range and bring in new styles depending on the situation. Also, it is essential to bring awareness to the impact of certain leadership styles on the goal of cultivating agility and a culture of innovation.
  • Introduce different approaches and/or models for leadership to foster awareness of the participant’s personal leadership style and help them develop an awareness of how to expand their leadership range. Discuss different types of leadership styles and the impact they have on motivating behaviors to increase learning, innovation, and collaboration

Developing Personal Agility

Developing Self As an Instrument

 • Self-Awareness & Self-Management
  • Self-awareness refers to how aware an individual is of their own emotional state and how it may impact their behavior in a given moment. Self-awareness also refers to the kinds of behaviors one defaults to in different situations. Self-management refers to one’s ability to apply insights gained from self-awareness to act from one’s intention and leadership stance.
  • Review and discuss one or more models for emotional intelligence in enough detail to gain a general familiarity with the “personal competence” aspects of emotional intelligence (as outlined here).
 • Mindfulness
  • Mindfulness is the ability to focus on the present moment and take in everything that is happening around you and within you, including your own thoughts and feelings. When fully aware, we enable ourselves to act deliberately in the present moment rather than impulsively, thereby magnifying our efficacy. This also enables us to make decisions calmly in a thoughtful, non-reactive way.
  • Explain the concept and value of mindfulness and introduce the learner to at least one mindfulness practice.
 • Growth Mindset for Leadership
  • Personal and professional growth involves believing that we can change, then examining and deliberately advancing our patterns of thought, feelings, and behavior. We can develop new mental and emotional capabilities.
  • Explain the criticality of a growth mindset for leading with agility
 • Personal Purpose and Values
  • Leaders are most effective when they lead in alignment with their personal purpose and values. The first step is to make the effort to reflect upon and identify one’s own purpose and values. This helps ensure that leaders lead organizations from a place of authenticity with respect to how they align with the organization’s purpose.
  • Illustrate the importance of clarifying one’s own purpose and values for authentic and effective leadership. While it is common to act automatically from inherited values, an agile leader intentionally chooses the values which will guide their thinking and actions and constantly work to close the gap between espoused values and values-in-action. Emphasize the connections among these concepts and the concepts of self-awareness, self-management, and mindfulness. Provide one or more tools/techniques to help participants identify their purpose and values.

Developing Self As Leader 

 • Assessing Yourself as a Leader
  • The ability to assess oneself as a leader using a variety of measures is a crucial step in leadership development.
  • Explain at least one model for self-assessment, such as the Leadership Circle™, Agile Leader Health Radar™, Blind Spot Assessment, and/or Implicit Association test.
 • Skills of Self Development
  • Personal development for leaders has often been considered only “nice to have” in leader development. More and more research, however, is revealing a correlation between the level of personal development and organizational efficacy.
  • Describe the importance of personal development for leaders and how it relates to organizational efficacy.
 • Mental Models
  • The term “mental models” refers to the deeply ingrained assumptions, beliefs, and stories we hold about ourselves and the world. Agile leaders regularly practice surfacing and examining their own and others’ mental models. They also recognize that others have a different experience of situations, sometimes radically different and that we cannot assume a common frame of reference.
  • Teach ways to identify one’s own mental models and to be aware that others will have different mental models. Explain concepts like Chris Argyris’ practice of double-loop learning or William Isaacs’ Dialog process. Relate the importance of identifying mental models to the overall process of self-development.
 • Committing to and Practicing Agile Values
  • On the personal leadership journey, aspiring agile leaders are called upon to serve as role models for the values they encourage their organizations to espouse.
  • Convey in concrete terms what agile values are and why they are needed to develop organizational agility. Leaders will discuss how emergent agile values may conflict with values long existent in organizational culture and how critically important it is for leaders to resolve this conflict by demonstrating that they have personally adopted these values.

Developing Relationship Agility

 • Introducing To EQ: Social Context
 • Emotional Intelligence in Relationships
  • Emotional intelligence also refers to an individual’s social awareness and relationship management. Social awareness is a person’s ability to sense and empathize with another. Relationship management is a person’s ability to interact with another on the basis of what could best serve that other or the relationship you have with that other, as opposed to interacting with another on the basis of one’s emotional reaction or habitual behavior.
  • Introduce the INTER-personal aspects of emotional intelligence. Review and discuss one or more models for emotional intelligence in enough detail to gain a general familiarity with the different aspects of emotional intelligence in the context of Agile organizations.
 • Thinking About Organizations as Human Systems
  • Effective Agile leaders need to understand organizations as multi-leveled human systems. The roles that people play in organizations are complicated by the fact that they simultaneously participate in multiple systems and sub-systems. The implication for leaders is that policies or decisions that are perfectly acceptable in one system’s context may generate an unintended consequence or conflict in a different system’s context.
  • Develop leaders’ awareness of the different systems found within organizations, the often hidden dependencies between them, and how conflict can arise when they have incongruent agendas. Introduce steps leaders can take and practices they can adopt that will help them navigate, maintain congruence and reconcile concerns across systems.

Exercising Agility In Key Conversations

 • Conversations as the Key Vehicle of Communication in Agile Leadership
  • Communication skills commonly emphasized in leadership courses imply a one-way exchange, with the intention of making the communication successful enough that it is fully received and accepted. A conversation, on the other hand, is, by definition, at least a two-way exchange and is the primary mode of communication for an agile leader. This implies that a variety of points of view will be exchanged and allows for the possibility of a meeting of diverse minds. The quality of conversations is, therefore, key.
  • Highlight the importance of being able to engage in effective conversations. Provide the opportunity for learners to practice inquiry & advocacy skills, including framing invitations rather than demands and asking clarifying, opening, deepening, and provocative questions. Also, discuss the importance of enabling high-quality conversations as a leader as opposed to always participating in them.
 • Telling Compelling Stories as a Leader
  • Storytelling is a key skill for leadership – stories are inspirational and make a message personal and relatable. Also, careful use of metaphor and understanding of the power of what language conveys is key to stories and conveying intent.
  • Show how to extract the meaning from a situation and craft a compelling story. Provide examples of how metaphors and language influence what is taken away from stories.

Leading To Agility

Organizational Transformation And Agility

 • The Nature of Organizational Transformation
  • Organizational transformation differs significantly from more limited organizational change initiatives. Often, transformation teams mistake organizational transformation for a series of limited change initiatives.
  • Describe how transformation is different from typically sponsored change initiatives. Point out that transformation generally implies a change in purpose or strategy that is radical and systemic, while sponsored change initiatives are more limited and typically focus on the how and less on the what and why. Discuss how the transformation process is different from the change process of more limited change initiatives. In particular, discuss how transformations tend to take their own course on their own time and that they are less predictable and less controllable than more limited change initiatives. Note that transformational change can run deep and have a profound impact on personal identity, norms, attitudes, mindset, and corporate culture. Explain how traditional organizational change models designed for limited change initiatives may not provide all leaders need to navigate transformation.
 • Why Transformation is Needed for Agility
  • The development of capabilities needed for sustainable organizational agility involves much more radical and systemic changes.
  • Discuss the reasons why established organizations need to undergo a transformation in order to develop agile capabilities. Cite examples such as radical shifts in how decisions and responsibility are distributed and fundamental changes in mindset (e.g., shifting from a fixed to a growth mindset), values, culture, and purpose.

Leading Change And Transformation

 • Leading from the Future and the Larger Context
  • To paraphrase a famous quote, you get what you pay attention to. If you attend to the present, you get a variation on the same thing. If you think of a future possibility, you are much more likely to achieve something new. As Peter Senge has written, “It’s not what the vision is; it’s what the vision does.”
  • Describe and experience what standing in the future is like and how that impacts one’s assumptions and behavior, as opposed to focusing on future goals while standing in the present state. Creative tension is the gap created when one stands in a desired future while at the same time honestly working with a clear picture of current reality.
 • Leading vs. Managing Change
  • It is sometimes said that you can’t manage transformation, but you can learn to lead it successfully.
  • Discuss how the emergent quality of transformation makes it inherently difficult to predict precise outcomes. Discuss the differences between managing and leading change and why and how leadership grows more important as uncertainty increases (i.e. co-creation of strategies and desired outcomes, bolstering a learning culture by shortening feedback loops and celebrating failure, etc.). Introduce tools and techniques to help gather and distill important information in the face of uncertainty.
 • Leader as Agent of Transformation
  • Leaders can only take an organization as far as they themselves are willing to go and must always see themselves as role models for and agents of the transformation they wish to catalyze in the organization.
  • Discuss how the emergent quality of transformation makes it inherently impossible to predict precise outcomes. Discuss the differences between managing and leading change and both why and how leadership grows more important as uncertainty increases. Review some tools and techniques that help leaders lead as opposed to managing change.

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Logga in på ditt konto

(eller skapa en nytt)

Kursbeskrivning

Kursen är uppdelad i två delar, Agile People Fundamentals och Leading With Ag ility, och varje del består av fem engagerande sessioner. Ta del av de viktigaste principerna och metoderna i Agile People Fundamentals, följt av en djupdykning i Leading With Agility.

Grundläggande om Agile People


Session F1: Introduktion till Agile People och viktiga principer/verktyg

Grunden i Agile Peoples tankesätt handlar om de principer, värderingar, metoder och verktyg som vi måste börja använda för att frigöra kompetens och innovation – och vad vi ska sluta göra. Vi diskuterar dina utmaningar och går igenom certifieringsuppgiften. Denna session är en introduktion till det agila sättet att arbeta och tänka.

Session F2: Psykologisk säkerhet som grund för en lärande organisation
Vikten av ett förhållningssätt som genomsyras av trygghet och förtroende för att öka lönsamhet och innovation betonas i denna session – vi behöver psykologisk trygghet för att öka kreativiteten genom en kultur där det är ok att misslyckas snabbt och försöka igen. Vi spelar “The Psychological Safety Game” för att underlätta dialogen om komplexa ämnen.

Session F3: Nya strategier, strukturer och mål
Framväxande strategier i stället för långsiktig planering, nya sätt att arbeta med strategi, budgetar, mål, resultatprocesser och belöningar. Använda värdeflödeskartläggning för att optimera flöden i ett system istället för att arbeta med resursoptimering och suboptimering av avdelningar. Mindset Slider-övning. WoWs som ska användas: Beyond Budgeting, OKRs, Impact Mapping, VSM, etc.

Session F4: Skapa förutsättningar för en agil kultur
I den här sessionen utforskar vi hur du kan skapa förutsättningar för en fantastisk kultur där människor kan prestera på sin optimala nivå, känna stöd och trygghet. Gapet mellan strukturer och kultur/värderingar diskuteras. Struktur – Kultur Missanpassad rollspel. Landskulturens betydelse för en agil transformation.

Session F5: Att skapa förutsättningar för förändring
I dagens snabbrörliga och komplexa miljöer utmanas vi som människor och organisationer att vara mycket mer lyhörda och anpassningsbara för att ha förmågan att navigera i komplexiteten. Hur kan vi förstå saker när de hela tiden förändras? Hur kan vi fatta beslut och agera när vi oftast inte har all den information vi behöver?

I den här modulen utforskar vi VUCA, testar ett ramverk för meningsskapande och beslutsfattande för ledare (CYNEFIN) och undersöker vad som gör att våra organisationer kan bli genuint lärande organisationer.

Anställa talanger

Leda med smidighet

Session L1: Varför och vad med att leda med agilitet
I den här sessionen utforskar vi den föränderliga miljön och dynamiken som kräver en annorlunda strategi för att leda och följa. Vi undersöker den bristande överensstämmelsen mellan vad cheferna tror driver deras medarbetare och vad medarbetarna – kunskapsarbetarna – förväntar sig av chefer och ledare. Slutligen går vi igenom vår förståelse och våra förväntningar. Vilka attityder, förväntningar och konkreta beteenden hoppas vi se hos personer som leder med agilitet?

Session L2: Beteenden som möjliggör flexibilitet
När du vill göra en radikal förändring eller omvandling är det viktigt att du förstår tre saker för att kunna göra det. Var kommer vi ifrån, var är vi nu och vart är vi på väg? I detta avsnitt undersöks hur ledarskapsteorierna har utvecklats och vilka ledarskapsstilar och förhållningssätt de har gett upphov till. Vi avgör vad som fortfarande är relevant. Och vad som behöver förändras. En stor del av den förändringen kommer från att förstå hur makt och inflytande fungerar och hur vi får makt kan förändras. Slutligen tittar vi på specifika egenskaper och kompetenser som vi kan odla och utveckla för att öka vår smidighet.

Session L3: Kännedom om och kontakt med dig själv
Om vi inte kan förstå och acceptera oss själva har vi föga hopp om att fullt ut förstå och acceptera andra. Att förstå varför vi reagerar på saker på specifika sätt ger oss insikter och förmåga att välja våra svar bättre och förändra hur vi framstår i våra interaktioner. Att leda andra börjar med att utveckla vårt eget ledarskap. I den här sessionen utforskar vi olika sätt att kartlägga och bli mer medvetna om våra egna upplevelser. Vi fördjupar oss i heuristik – kognitiva fördomar – för att förstå hur de fungerar och påverkar vårt tänkande, hur vi kan bli mer medvetna om dem och, viktigast av allt, hur vi kan motverka dem. Slutligen utforskar vi specifika tankefällor i ledarskapet och hur vi kan låsa upp dessa tankefällor för att visa upp oss på bättre sätt som ledare.

Session L4: Att utveckla och leda oss själva
Efter att ha fått en inblick i hur vi kan känna oss själva och få kontakt med dem för att välja hur vi reagerar på situationer och agerar i samspel med andra, är det nu dags att omsätta detta i praktiken. Vi bekantar oss med Clear Leadership-modellen som utvecklats av Gervase Bushe och skapar ledarens fyra jag. Det medvetna jaget, det beskrivande jaget, det nyfikna jaget och det uppskattande jaget. Vi utforskar flera olika sammanhang där vi kan omsätta dessa i praktiken. Att bättre checka in med människor, ge och ta emot effektiv feedback, ta steget in i coachande ledarskap och avvärja konflikter genom att skapa tydlighet mellan människor.

Session L5: Skicklig kommunikation
Att kommunicera effektivt, relatera till andra, skapa och upprätthålla sunda interaktioner, ha produktiva samtal och i slutändan påverka andra kräver både övning och en förståelse för dynamiken i effektiv kommunikation. I den här sessionen arbetar vi med dynamiken i effektiv kommunikation genom olika mentala modeller, dynamiken i produktiva samtal och kraften i övertygande berättelser för att beröra och påverka andra. Vi utforskar tre typer av berättelser som vi kan lära oss att identifiera och berättelsemönster som hjälper dig att berätta övertygande berättelser som ledare.

Utbildningen omfattar tre perspektiv:

Individuell
Perspektiv

Du

 • Att känna sig själv och veta varför man gör det man gör.
 • Utveckla dig själv och förstå fördomar, tankefällor och hur man undviker att döma.
 • Att kommunicera effektivt med hjälp av storytelling och visualisering är kraftfulla verktyg.
 • Coacha andra att hitta sin perfekta plats i organisationen med hänsyn till deras personlighet, intressen och passioner.

Team
Perspektiv

Vi
I vårt team

 • Hur man ökar tempot från omogna till mogna högpresterande team med hjälp av färdigheter i kommunikation, ledarskap, coachning och konfliktlösning.
 • Hur man får team att växa och utvecklas så att de blir självständiga och får möjlighet att fatta egna beslut, till exempel om deras bidrag till organisationens mål eller löner.

Organisatorisk
Perspektiv

Alla
Av oss

 • Hur man balanserar en agil kultur med en agil struktur och ger tillräckligt stöd för framväxande strategier där alla människor är delaktiga i att fastställa riktningen.
 • Hur man kan arbeta för att förändra beteenden genom att ta bort begränsande strukturer som årliga budgetar kopplade till fasta prestationsmål och individuella bonusar.
 • Skapa förutsättningar för en lärande organisation där det är okej att göra misstag och lära sig av dem, vilket kräver en plattform för psykologisk säkerhet.

Kul att du vill lära dig mer!

Hallå där! Jag heter Ingela och arbetar i kärnteamet på Agile People. Jag skulle gärna ta kontakt med dig och utforska möjliga lösningar.

Du kan skriva ett mejl till mig eller boka ett möte för att diskutera vidare!