Svenska: Att utveckla medarbetare i en agil organistion

Svenska: Att utveckla medarbetare i en agil organistion

Svenska: Att utveckla medarbetare i en agil organistion
Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
2023-03-29 08:30 —
2023-03-30 17:00 CEST


Agilt Ledarskap med People Development

2-dagars workshop (ICP-PDV)

Agilt ledarskap med People Development certifiering från ICAgile


Formella ledar- och förvaltningsroller måste utvecklas för att skapa en stödjande miljö för kontinuerligt lärande och utveckling för medarbetare. Det blir ett krav för att lyckas skapa agilitet i affärsverksamheten. Allt börjar med ledarens beslut att fortsätta att utveckla både sig själv och andra för att kontinuerligt stärka och utveckla människor och team. Ledare behöver förmågan att inta en position som coach och mentor och släppa behovet av att ses som "expert". Agila ledare och chefer måste uppmuntra och möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling samtidigt som de modellerar ett agilt mindset. Det handlar om att skapa miljöer där individer och team trivs och kan prestera optimalt.

Den här utbildningen leder till certifieringar i Agile People Development och ICAgile People Development

ICP-PDV:s lärandemål fokuserar på ledare på olika nivåer i organisationer och deras förmåga att ge människor möjlighet att själva utvecklas till ledare.

Ledare som deltar i den här kursen kommer att få nödvändiga kunskaper och praktiska exempel för att möjliggöra framgång genom att frigöra potentialen hos människor och team. Vi presenterar en rad verktyg för att motverka den demotivation och det oengagemang som plågar vissa organisationer.

Upplevelsebaserat lärande mitt i Stockholm

I den här utbildningen använder vi upplevelsebaserat lärande för bästa resultat. Vi blandar diskussioner, interaktiva övningar och självständig reflektion.

Vi håller till på Kungsgatan 62, mitt i Stockholm och i priset ingår fika, lunch och kursmaterial (både fysiskt och digitalt) En Reiss Motivationsprofil är också en del av utbildningen, där vi undersöker vad som motiverar dig och hur du kan utnyttja dina naturliga drivkrafter på bästa sätt.

Lärandemål

Programöversikt

Session D1: Djupdykning i Agile People Principles
Grunden i Agile People's mindset handlar om principerna, värderingarna, metoderna och verktygen som vi behöver börja använda för att frigöra kompetens och innovationsförmåga hos våra medarbetare och ledare.

Session D2: Typer av lärande och effekten på kulturen


Personlig agilitet påverkar organisatorisk agilitet. Här beskriver vi sätt att öka engagemanget inom organisationen. Genom att utvärdera kulturen, rekommenderar vi hur man kan skapa en kontinuerligt lärande kultur. Vad är det för faktorer som ökar respektive minskar en lärande kultur?

Session D3: Att vara en förebild för kontinuerlig förbättring och utveckling
Vi utvärderar din attityd mot lärande och vikten av din egen och andras självutveckling. Att lära bort vissa saker som du redan kan och tror blir nödvändigt för att skapa möjlighet för nytt lärande. Insikten är att lärande är en organisatorisk kompetens, knuten till människors beteenden. Hur kan vi undvika dåliga beteenden och förstärka de beteenden som stötttar en lärande kultur?

Session D4: Delegera mål och anställa för att utveckla
Vi fokuserar mer på att delegera mål än att delegera uppgfiter som påverkar lärande och utveckling. Hur kan vi ge ansvar och vad finns det för delegeringstekniker? Hur kan vi begränsa vår vilja att kontrollera alla beslut själva och anställa för att lyfta upp istället för att delegera ner?

Session D5: Tidigt fokus på motivation och hjärnbaserat lärande
Att lära på ett indiviuellt sätt startar tidigt i onbardingprocessen när någon anställs in i ett team. Dina motivationsfaktorer kommer att påverka inom vilka områden du vill utvecklas. SCARF-modellen hjälper dig att förstå hur din hjärna fungerar och vilka lärandemetoder som fungerar med din hjärna, inte mot den. Vad är skillnaden mellan dig och dina kollegor, och hur kan du se bortom dessa när vi arbetar tillsammans och dra nytta av olikheterna?

Session D6: Utveckla din läranderesa
Vi undersöker hur man kan co-skapa utvecklingsplaner och hur man förstärker ägarskap av sin egen utveckling. Vilka verktyg kan användas i självutveckling av individer och team i din organisation för att identifiera styrkor, passioner och intressen? Hur länkar man personlig utveckling till organisationens behov och vad händer om personliga mål och företagsmål går isär?

Session D7: Alla behöver bli ledare och hitta sin unika ledarstil
Ledarskap på alla nivåer är nödvändigt i en agil organisation. Självledarskap blir ett måste för varje medarbetare och för de flesta handlar det också om att hjälpa till att leda andra. Att hitta sin egen ledarstil blir nödvändigt - du behöver vara dig själv. Här övar vi också på att genomföra svåra konversationer som utmanar beteenden utan att underminera personens värdighet.

Session D8: Självorganisera för kollektiv intelligens och skapa en stöttande miljö
Vi lär oss hur självorganisering kan skapa en snabbare resa för teamet att bli högpresterande och vilka ledaregenskaper som krävs i varje utvecklingsfas. Olika fysiska miljöer påverkar teamets förmåga att samarbeta och lära mot ett gemensamt syfte när de rör sig genom utvecklingsfaserna.

Session D9: Ge effektiv feedback och förutsättningar för teamet att lyckas i det större systemet
Vi undersöker hur vi kan uppmuntra öppen och effektiv feedback som ges i rätt tid och i flera riktningar och hur team kan bli synliga i organisationen. Vilken påverkan kan hindrande strukturer ha på teamet och relationerna mellan teammedlemmarna? Vilka scenarios finns och när ska vi ingripa?

Session D10: Mångfald, psykologisk trygghet och konflikthantering i team
Det finns många fördelar med team som har en hög grad av mångfald och om det finns psykologisk trygghet kan kognitiv mångfald maximera förutsättningar för samarbete. Vi undersöker hur en förtoendefull och trygg miljö kan skapa mera värde när vi arbetar tillsammans. Vilka ledaregenskaper blir nödvändiga och hur kan ledare bidra till att skapa ett hälsosamt konfliktklimat?

Målgrupp

Denna certifiering har utformats särskilt för ledare där ett eller flera av följande kriterier är tillämpliga:

-Ledare på Front Line Supervisor-nivå och högre som leder personalgrupper, eller de som är på väg att bli Front Line Supervisors.
-Personer på alla nivåer som leder eller strävar efter att leda i en organisation som är på väg mot ökad person- och affärsagilitet (Poeple and Business Agility)
-Ledare som ser värdet av att utveckla en samarbetsinriktad, människocentrerad organisation och som är fast beslutna att utveckla sig själva, sina medarbetare och sin organisation för att uppnå detta mål.
-Personer på mellannivå till direktörsnivå och högre som leder team, avdelningar och organisationer.
-De som leder grupper i en organisation där agilitet är en viktig leveransmetod (eller är på väg att bli det)

Kursledare

Din kursledare och facilitator är Pia-Maria Thoren.

Pia-Maria är grundare och ägare av Agile People och har 30 års konsultvana från stora svenska och internationella företag inom HR, ledarskap och organisationstransformation.

Hon är författare till "Agile People - A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)", "Agile People Picturebook" och medförfattare till "Agile People Principles - Your Call to Action for the Future of Work".

Pia-Maria föreläser ofta på konferenser och olika typer av nätverk och möten.

Avbokningspolicy

Om du skulle vara tvungen att avboka din anmälan ska du skicka ett skriftligt meddelande till [email protected] Se till att du anger namnet på kursen i e-postmeddelandets ämnesrad.

-Vi ger en återbetalning på 85 % för avbokningar som inkommer 14 dagar före kursstart.
-Vi ger en återbetalning på 50 % för avbokningar som inkommer sju dagar före kursstart.
-Vi återbetalar 25 % för avbokningar som inkommer två dagar före kursstart.

Det är tillåtet att skicka en kollega i ditt ställe.

Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
2023-03-29 08:30 —
2023-03-30 17:00 CEST
SEK 14,900.00
Regular
Ingela Moene
Sweden
Upcoming events
Share event:

Lets keep in touch - yoin our community on LinkedIn