Svenska: Agil HR

Svenska: Agil HR

Svenska: Agil HR
Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
2023-09-28 08:30 —
2023-09-29 17:30 CEST


Agil HR

2-dagars workshop (ICP-AHR)

Idag handlar allt i HR om medarbetarupplevelsen, att vara en attraktiv arbetsgivare och att man verkligen förstår hur HR bäst kan supportera organisationen. Många företag strävar idag efter att bli mer agila och eftersom hela organisationen som regel omfattas av HR processerna, gör det att HR kan ta en ledande roll i agila transformationer.

I denna kursen får man insikt i hur man kan ersätta HRs traditionella sätt att arbeta med ett nytt, där man samskapar processer med resten av organisationen. Genom att förstå organisationens behov kan man utveckla en organisationskultur som gör att man är en attraktiv arbetsgivare. För att kunna vara en högt presterande organisation, behöver man kunna attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare.

Vem är kursen för?

Utbildningen är för HR proffs på alla nivåer som önskar att kunna erbjuda en attraktiv medarbetarupplevelse och ändra sitt sätt att arbeta till att bli mer agilt, för att bättre kunna stödja hela organisationen och bygga en högpresterande kultur med nöjda medarbetare.

Kursen är också relevant för Agile Coacher, Konsulter, och andra som jobbar med Change Management och önskar stödja HR och organisationer under en agil transformation.

Workshopen

I vår workshop gör vi olika övningar som en praktisk tillnärming hur man jobbar agilt. Innan kursen får alla deltagare tillgång till kursens moduler (beskrivet nedanför) i Agile People Campus, vårt Learning Management System. Där kan man gå igenom teori för att förbereda sig till kursen eller som reflektion efter workshopen.

  Den här utbildningen ger ett Agile People certifikat och kan leda till ICAgile Certificate Agility in HR (ICP-AHR). För att få en ICAgile certifiering behöver du genomföra en certifieringsuppgift, få den godkänd och efter det kan du köpa certifikatet i vår shop.

  Agile People - ett globalt nätverk

  Du välkomnas även in i det internationella nätverket Agile People som är ett globalt samarbetsnätverk av agila proffs som jobbar tillsammans för att hjälpa organisationer att öka agila värderingar med hjälp av principer, arbetsmetoder och verktyg. I slutändan är målet att skapa bättre organisationer, med gladare medarbetare och högre anpassningsförmåga till den föränderliga verkligheten.

  Efter utbildningen kan du få tillgång till presentationer och övningar som du kan använda i din egen organisation via våra medlemskap eller genom att bli en Agile People trainer.


  Detaljerad beskrivning av kursen

  Hur HRs roll förändras när målet är att öka affärsagilitet för att bli konkurrenskraftiga

  Vi lär oss hur man kan designa HR-processerna som behövs för att stötta en agil transformation och förklarar hur olika kontext kräver olika angreppssätt. Förändringen innefattar hur vi ser på jobbeskrivningar, titlar, kompetensprofiler, karriärplanering och succession. Hur gör vi dessa saker i en agil organisation? Vi övar på att skriva User Stories för HR och utformar en T-formad HR-person.

  Hur HR kan använda agila verktyg och principer


  Att använda Scrum, Kanban, Värdeströmsmappning och OKR:s för HR är inte så annorlunda än att använda det för utveckling inom IT. Vad finns det för exempel och hur kan du designa HR-processer genom att använda agila arbetssätt? Vi tittar på exempel på agil HR från verkligheten.  Prestationshantering och Kompensation


  Hur förändras PM-processen och hur delar vi upp den och arbetar med olika verktyg för olika syften. Hur utvärderar vi de nuvarande prestationsprocessen och identifierar nya sätta med hjälp av agila principer förbättra prestation, ägarskap och tillväxt. Många exempel på hur man kan arbeta med agil lönesättning och hur en agil lönefilosofi skiljer sig från en traditionell. Nya verktyg för prestationsbaserade och agila belöningssystem.  Rekrytering och onboarding


  Utforma en rekryteringsstrategi baserad på värderingar, kultur, mångfald och samarbete. Upplevelsebaserad onboarding som gör det möjligt för medarbetaren att bli produktiv på ett snabbt, smidigt och roligt sätt.  Kompetensutveckling och Medarbetarundersökningar


  Sätt att frigöra och stötta ett lärande mindset baserat på ett fokus på utveckling av styrkor och nya kompetenser istället för fokus på kunskapsgap. Nya verktyg och metoder för lärande och att skapa en lärande organisation som ständigt utvecklas, lär sig och förändras mot gemensamma mål. Hur förändras den traditionella medarbetarundersökningen när man arbetar med agila värderingar och vad är egentligen en engagerad medarbetare? Vilka verktyg finns för att mäta motivation och hur kan vi arbeta för att öka engagemanget baserat på unika drivkrafter.

  Våra böcker

  Som kursdeltagare kan du läsa en flipbook version av våra böcker; Agile People, Agile People Principles, and the Agile People Picturebook via vår Campus.  Avbokningspolicy

  Om du behöver avboka din plats, så behöver du skicka ett mail till [email protected] Ange i vilken utbildning det gäller i ämnesfältet för mailet.

  • En återbetalning på 85% av kursavgiften görs om avbokningen sker 60 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 50% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 59 och 31 dagar innan kursstart.
  • En återbetalning på 25% av kursavgiften görs om avbokningen sker mellan 30 och 15 dagar innan kursstart.
  • Ingen återbetalning av kursavgiften görs om avbokningen görs inom 14 dagar innan kursstart.
  • Du får skicka en kollega istället för dig själv.
  Time People Group, Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm, Sweden
  2023-09-28 08:30 —
  2023-09-29 17:30 CEST
  SEK 14,900.00
  Regular
  Ingela Moene
  Sweden
  Upcoming events
  Share event:

  Lets keep in touch - yoin our community on LinkedIn