Agile Brazil 2023: Pia-Maria Thorén gjorde succé som Keynote Speaker

São Paulo, Brasilien: Agile Brazil 2023-konferensen, ett av de mest efterlängtade evenemangen för året inom den agila gemenskapen, avslutades nyligen i São Paulo och erbjöd deltagarna en blandning av inspirerande föreläsningar, workshops och nätverksmöjligheter. I år var konferensen särskilt speciell på grund av närvaron av Pia-Maria Thorén, en globalt erkänd tankeledare inom agil HR, ledarskap och motivation.

Agiel People som huvudtalare

Pia-Maria Thoréns huvudtalare var en av höjdpunkterna på konferensen. Med sina årtionden av erfarenhet av att inspirera till agila omvandlingar över olika organisationer, delade hon med sig av sina insikter om hur företag verkligen kan omfamna agilitet, inte bara i utvecklingsteam utan över hela organisationen.

Stärker HR i en Agil Värld

Ett av de centrala temana i Thoréns huvudanförande var vikten av Agile HR i dagens snabbt föränderliga affärslandskap. Hon betonade hur Human Resources kan agera som en kraftfull katalysator för förändring. “Agilt är inte bara en uppsättning praktiker för mjukvaruutveckling”, sa Thorén, “det är ett tankesätt som bör genomsyra hela organisationen. Och HR, som den centrala navet för människor och kultur, spelar en avgörande roll i denna omvandling.”

Motivationen som kraft

Thorén gick djupt in i komplexiteten av motivation på arbetsplatsen, inspirerad av sin hyllade bok “Agile People”. Hon introducerade ramverk som kan hjälpa chefer och ledare att förstå de olika motivationsdrivkrafterna i sina team. Genom att erkänna och utnyttja dessa drivkrafter kan organisationer främja en mer innovativ, produktiv och nöjd arbetsstyrka.

Deltagarnas Reaktioner

Påverkan av Thoréns tal var tydlig från deltagarnas reaktioner. Julia Costa, en agil coach från Rio de Janeiro, nämnde, “Pia-Marias tal var en ögonöppnare. Det gav mig ett nytt perspektiv på hur jag kan närma mig mitt arbete och inspirera mina team att uppnå sitt fulla potential.” En annan deltagare, Roberto Silva, en produktchef från Salvador, delade sin entusiasm, “Det är uppfriskande att se ett sådant fokus på människor och kultur på en agil konferens. Thoréns idéer om motivation och Agile HR är något jag ska implementera i min egen organisation.”

Sammanfattningsvis

Agile Brazil 2023 var utan tvekan en stor framgång, och Pia-Maria Thoréns huvudanförande var ett bevis på den växande förståelsen att agilitet lika mycket handlar om människor och kultur som det handlar om processer och metoder. När den agila gemenskapen fortsätter att utvecklas och växa i Brasilien och över hela världen, är det tydligt att den mänskliga sidan av ekvationen kommer att förbli i dess hjärta.

Share the Post:

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!