Organizational Agile Coaching

Agile People Coaches bring extensive experience to long-term assignments with our clients. For instance, we recently supported a digitalization initiative within an Automotive company’s retail organization. Initially, our Agile Coach closely collaborated with teams to identify patterns and assess individual and organizational behaviors. The goal was to enhance business agility and overall performance. The Agile […]

Accelerera Förändring: Så Optimerar Agile People Coacher Din Verksamhet

Agile People Coaches bidrar med omfattande kunskap och erfarenhet i långsiktiga uppdrag och projekt hos våra kunder. Nynyligen deltog vi i ett digitaliseringsinitiativ hos en detaljhandelsorganisation inom bilindustrin. Målet med projektet var att förbättra verksamhetens smidighet och övergripande prestanda. I inledningsfasen samarbetade vår Agile People Coach nära med teamen för att identifiera individuella och organisatoriska […]

Vad är egentligen Agil HR?

Vad är egentligen Agil HR? En Nyckel till Framgångsrik Anpassning för Företag För företag blir det allt viktigare att man har förmåga att anpassa sig. Att kunna agera snabbare och var mer innovativ än sina konkurrenter, kräver att man är en attraktiv arbetsgivare som lockar de rätta medarbetarna. Med agila värderingar och principer kan HR-funktionen […]

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!