Vad är egentligen Agil HR?

Vad är egentligen Agil HR?

En Nyckel till Framgångsrik Anpassning för Företag

För företag blir det allt viktigare att man har förmåga att anpassa sig. Att kunna agera snabbare och var mer innovativ än sina konkurrenter, kräver att man är en attraktiv arbetsgivare som lockar de rätta medarbetarna.

Med agila värderingar och principer kan HR-funktionen bli en strategisk partner som stödjer organisationens tillväxt och framgång genom att säkra att man upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Att man har en engagerande och inkluderande arbetsmiljö som erbjuder en medarbetarupplevelse som attraherar, utvecklar och behåller talanger.

 

En ny Roll för HR

Agil HR skiljer sig markant från det traditionella arbetssättet inom HR. Istället för hierarkiska och byråkratiska strukturer betonar Agil HR samarbete, självorganisering och kundorientering. För att kunna stödja organisationen i att anpassa sig till förändringar på marknaden och aktivt kunna främja en agil företagskultur, behöver man ändra sitt arbetssätt om man arbetar traditionellt i HR.

Agil HR fokuserar på att skapa en flexibel HR-funktion som snabbt kan anpassa sig till förändringar i organisationen och omvärlden. Strategiska initiativ för att nå företagets vision och HR projekts prioriteras i samråd med organisationen. Man levererar de HR-tjänster som företaget har behov för och processer utvecklas i samarbete med medarbetare och chefer, och HR arbetar med regelbunden feedback för att säkerställa att användarna är nöjda.

 

Användarcentrerad HR

Man har inte längre en generell process för alla, utan anpassar tjänster till användarnas behov och säkerställer dess flexibilitet. Att införa “best practice-processer” som man traditionellt har gjort i HR och som blivit implementade som ett “Big-Bang event” som kanske blivit uppdatede vart femte år, går man bort från i Agil HR. I stället, itererar man sina HR processer och arbetar med kontinuerliga förändringar genom agila arbetsmetoder som Design Thinking, Kanban och Scrum.

En viktig komponent inom Agil HR är att utveckla alla medarbetare genom strategisk kompetensutveckling och mångfaldsarbete för att möta deras behov och säkerställa rätt kompetenser. För analysera, diagnoserna och förutsäga användes Artificiell intelligens (AI), data från HRIT system och andra nyckeltal. Operativ HR administration blir mer och mer digitaliserad utifrån medarbetarnas behov.

 

Bygg en Responsiv och Värdeskapande HR-Funktion

HR-rollen förändras och man arbetar i tvärfunktionella team för att utveckla tjänster och processer. HR-medarbetaren blir mer mångsidig och behöver ha kunskap på tvärs av HR-funktionen. Det finns fortfarande behov av specialister, men man bryter sig loss från silotänkandet som förekommer i CoE-modellen.

Agil HR handlar om att tillämpa agila principer och metoder inom HR för att skapa en mer responsiv, samarbetsinriktad och värdeskapande HR-funktion som stöder organisationens framgång.

Share the Post:

Login To Your Account

(Or Create A New One)

Glad you want to learn more!

Hello! I am Ingela, and I work with the core team at Agile People. I’d love to connect woth you and explore potential solutions.

You can write me an email or schedule a meeting to discuss further!